سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

AGIX [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0
قیمت ورود 0.93705
حد سود 1.01990
حد ضرر 0.90361
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
KAVA [ 1.06% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3832
قیمت ورود 0.9766
حد سود 0.9871
حد ضرر 0.9678
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BCH [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$348.3
قیمت ورود 481.6
حد سود 471.3
حد ضرر 490.7
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 14.42% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.161E-5
حد سود 0.00002525
حد ضرر 0.00001967
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
PEPE [ 2.9% ]
فیوچرز خرید بسته
$8.58E-6
قیمت ورود 4.35E-6
حد سود 0.00000448
حد ضرر 0.00000411
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ 1.32% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.6946
حد سود 0.7039
حد ضرر 0.6784
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
JASMY [ -9.61% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.02323
قیمت ورود 0.022564
حد سود 0.025611
حد ضرر 0.020586
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -2.52% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 61029.74
حد سود 63076
حد ضرر 59530.20
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SEI [ -4.92% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3207
قیمت ورود 0.9083
حد سود 0.9611
حد ضرر 0.8657
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.