پروفایل کاربری (User Profile)

Arash
Arashلیست سیگنال های کاربر
نوع مارکت ارز قیمت ورود حد سود حد ضرر عملیات
FUTURES CRYPTO ELROND-ERD-2 40.23 40.58 39.73
FUTURES CRYPTO SHIBA-INU 2.445E-5 0.00002457 0.00002418
FUTURES CRYPTO SHIBA-INU 2.439E-5 0.00002458 0.00002418
FUTURES CRYPTO LITECOIN 106.27 108.22 104.18
FUTURES CRYPTO CONFLUX-TOKEN 0.4522 0.4550 0.4421
FUTURES CRYPTO THE-GRAPH 0.3995 0.4039 0.3945
FUTURES CRYPTO FETCH-AI 2.7769 2.8534 2.7233
FUTURES CRYPTO SHIBA-INU 2.161E-5 0.00002525 0.00001967
FUTURES CRYPTO VECHAIN 0.04672 0.04736 0.04651
FUTURES CRYPTO FILECOIN 7.504 7.238 7.868

لیست فالورها
عبدالله شهیکی پور
عبدالله شهیکی پور
ASDFGHJKL

امتیازات کاربر
امتیاز دلیل تاریخ
+10 سیگنال درست بود 1403/01/30
+10 سیگنال درست بود 1403/01/25
+10 سیگنال درست بود 1403/01/25
-10 سیگنال نادرست بود 1403/01/13
+10 سیگنال درست بود 1403/01/04
+10 سیگنال درست بود 1402/12/19
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/17
+10 سیگنال درست بود 1402/12/14
+10 سیگنال درست بود 1402/12/07
+10 سیگنال درست بود 1402/12/01
لیست تحلیل های کاربر
عنوان لینک تاریخ عملیات
FLOW 1403/02/04 12:29:52
AVAX 1403/02/03 01:28:10
SUI هفتگی 1403/02/01 02:14:18
تحلیل AVAX 1403/01/31 11:29:30
ارز NEAR 1403/01/29 01:52:02
تحلیل NEO 1403/01/27 12:51:31
تحلیل FTM 1403/01/25 02:02:14
JASMY 1403/01/23 09:21:07
BONK 1403/01/21 02:56:11
DOGE 1403/01/19 02:51:08