پروفایل کاربری (User Profile)

عبدالله شهیکی پور
عبدالله شهیکی پورلیست سیگنال های کاربر
نوع مارکت ارز قیمت ورود حد سود حد ضرر عملیات
SPOT CRYPTO BITCOIN 66868.3 68679.3 65679.1

لیست فالورها
محمد
محمد
بهزاد

امتیازات کاربر
امتیاز دلیل تاریخ
لیست تحلیل های کاربر
عنوان لینک تاریخ عملیات