سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$67425
قیمت ورود 66868.3
حد سود 68679.3
حد ضرر 65679.1
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
DOGE [ 0.55% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.14002
قیمت ورود 0.1576
حد سود 0.15847
حد ضرر 0.15736
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEO [ -0.3% ]
فیوچرز خرید بسته
$13.13
قیمت ورود 19.86
حد سود 20.07
حد ضرر 19.80
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ICP [ -0.79% ]
فیوچرز خرید بسته
$10.274
قیمت ورود 14.473
حد سود 14.659
حد ضرر 14.360
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 0.91% ]
فیوچرز خرید بسته
$2.212E-5
قیمت ورود 2.176E-5
حد سود 0.0000219607
حد ضرر 0.0000216027
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
EGLD [ 0.86% ]
فیوچرز خرید بسته
$34.02
قیمت ورود 40.23
حد سود 40.58
حد ضرر 39.73
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ -0.46% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4257
قیمت ورود 0.4542
حد سود 0.4578
حد ضرر 0.4521
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
PEPE [ -0.98% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.315E-5
قیمت ورود 5.23E-6
حد سود 0.0000052637
حد ضرر 0.0000051790
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$6.173
قیمت ورود 5.524
حد سود 5.466
حد ضرر 5.550
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.