سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ - ]
فیوچرز فروش بسته
$42443.94
قیمت ورود 44120
حد سود 43286
حد ضرر 44390
24 ساعت پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$42443.94
قیمت ورود 37752.48
حد سود 37745
حد ضرر 37760
2 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -0.12% ]
فیوچرز فروش بسته
$42443.94
قیمت ورود 37143.94
حد سود 37100
حد ضرر 37170
3 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
FTM [ 2.23% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.3736
قیمت ورود 0.3413
حد سود 0.3332
حد ضرر 0.3491
3 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
DOT [ -1.41% ]
فیوچرز فروش بسته
$6.745
قیمت ورود 5.324
حد سود 5.250
حد ضرر 5.412
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
GNS [ -1.94% ]
فیوچرز فروش بسته
$3.765
قیمت ورود 4.048
حد سود 3.971
حد ضرر 4.135
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ 0.56% ]
فیوچرز فروش بسته
$42443.94
قیمت ورود 36740.92
حد سود 36333.43
حد ضرر 36948.98
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
ALGO [ -2.98% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.1917
قیمت ورود 0.1313
حد سود 0.1275
حد ضرر 0.1331
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت
RNDR [ -9.09% ]
فیوچرز فروش بسته
$3.711
قیمت ورود 2.471
حد سود 2.265
حد ضرر 2.502
4 هفته پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.