آربیتراژ گیری در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

ID ارز خرید از قیمت خرید فروش به قیمت فروش مقدار سود درصد سود
281-آراگون آراگون (ANT) کافه ارز 448,313 (تومان) ایرانیکارت 526,483 (تومان) 78,170 (تومان) 14.85%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) رمزینکس 91,993 (تومان) بیت پین 102,768 (تومان) 10,775 (تومان) 10.48%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) ایرانیکارت 92,051 (تومان) بیت پین 102,768 (تومان) 10,717 (تومان) 10.43%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) پول نو 92,084 (تومان) بیت پین 102,768 (تومان) 10,684 (تومان) 10.4%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) آریومکس 100,102 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 11,507 (تومان) 10.31%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) بیت پین 100,230 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 11,379 (تومان) 10.2%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 100,362 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 11,247 (تومان) 10.08%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) رمزینکس 100,475 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 11,133 (تومان) 9.98%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) پول نو 100,568 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 11,040 (تومان) 9.89%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) کافه ارز 93,633 (تومان) بیت پین 102,768 (تومان) 9,135 (تومان) 8.89%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) کافه ارز 102,167 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 9,442 (تومان) 8.46%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) دیجی دلار 102,465 (تومان) ایرانیکارت 111,609 (تومان) 9,144 (تومان) 8.19%
101-کانوکس فایننس کانوکس فایننس (CVX) ایرانیکارت 133,336 (تومان) رمزینکس 145,000 (تومان) 11,664 (تومان) 8.04%
101-کانوکس فایننس کانوکس فایننس (CVX) آریومکس 133,697 (تومان) رمزینکس 145,000 (تومان) 11,303 (تومان) 7.8%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) بیت پین 2,056,745 (تومان) رمزینکس 2,200,000 (تومان) 143,255 (تومان) 6.51%
130-مجیک مجیک (MAGIC) ایرانیکارت 43,301 (تومان) رمزینکس 46,240 (تومان) 2,939 (تومان) 6.36%
130-مجیک مجیک (MAGIC) پول نو 43,423 (تومان) رمزینکس 46,240 (تومان) 2,817 (تومان) 6.09%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) او ام پی فینکس 2,068,441 (تومان) رمزینکس 2,200,000 (تومان) 131,559 (تومان) 5.98%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) ایرانیکارت 2,074,332 (تومان) رمزینکس 2,200,000 (تومان) 125,668 (تومان) 5.71%
101-کانوکس فایننس کانوکس فایننس (CVX) کافه ارز 136,727 (تومان) رمزینکس 145,000 (تومان) 8,273 (تومان) 5.71%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) پول نو 2,085,237 (تومان) رمزینکس 2,200,000 (تومان) 114,763 (تومان) 5.22%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) بیت پین 133,711 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 7,115 (تومان) 5.05%
185-رزرو رایتس رزرو رایتس (RSR) ایرانیکارت 409 (تومان) رمزینکس 430 (تومان) 20.7 (تومان) 4.81%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) ایرانیکارت 134,095 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 6,731 (تومان) 4.78%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) او ام پی فینکس 134,403 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 6,423 (تومان) 4.56%
130-مجیک مجیک (MAGIC) کافه ارز 44,135 (تومان) رمزینکس 46,240 (تومان) 2,105 (تومان) 4.55%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) پول نو 134,629 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 6,197 (تومان) 4.4%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) آریومکس 134,830 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 5,996 (تومان) 4.26%
120-بیسیک اتنشن توکن بیسیک اتنشن توکن (BAT) بیت پین 12,287 (تومان) ایرانیکارت 12,819 (تومان) 532 (تومان) 4.15%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) کافه ارز 2,122,634 (تومان) رمزینکس 2,200,000 (تومان) 77,366 (تومان) 3.52%
120-بیسیک اتنشن توکن بیسیک اتنشن توکن (BAT) بیت پین 12,287 (تومان) کافه ارز 12,692 (تومان) 405 (تومان) 3.19%
142-بن شیبا سواپ بن شیبا سواپ (BONE) ایرانیکارت 33,012 (تومان) رمزینکس 34,000 (تومان) 988 (تومان) 2.91%
120-بیسیک اتنشن توکن بیسیک اتنشن توکن (BAT) بیت پین 12,287 (تومان) پول نو 12,652 (تومان) 365 (تومان) 2.89%
185-رزرو رایتس رزرو رایتس (RSR) کافه ارز 418 (تومان) رمزینکس 430 (تومان) 12.1 (تومان) 2.81%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) بیت پین 66,279 (تومان) ایرانیکارت 68,112 (تومان) 1,833 (تومان) 2.69%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) ایرانیکارت 57,586 (تومان) 1,511 (تومان) 2.62%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) کافه ارز 137,332 (تومان) رمزینکس 140,826 (تومان) 3,494 (تومان) 2.48%
111-کوتی کوتی (COTI) بیت پین 6,421 (تومان) ایرانیکارت 6,582 (تومان) 161 (تومان) 2.45%
120-بیسیک اتنشن توکن بیسیک اتنشن توکن (BAT) بیت پین 12,287 (تومان) ارزپایا 12,587 (تومان) 300 (تومان) 2.38%
43-وی چین وی چین (VET) بیت پین 1,738 (تومان) ایرانیکارت 1,775 (تومان) 37 (تومان) 2.08%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) رمزینکس 57,236 (تومان) 1,161 (تومان) 2.03%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) فرهاد اکسچنج 323,013 (تومان) 6,133 (تومان) 1.9%
296-بنکور بنکور (BNT) بیت پین 41,439 (تومان) ایرانیکارت 42,216 (تومان) 777 (تومان) 1.84%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) همتاپی 57,116 (تومان) 1,041 (تومان) 1.82%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) ایرانیکارت 322,711 (تومان) 5,831 (تومان) 1.81%
111-کوتی کوتی (COTI) بیت پین 6,421 (تومان) رمزینکس 6,539 (تومان) 118 (تومان) 1.8%
111-کوتی کوتی (COTI) بیت پین 6,421 (تومان) کافه ارز 6,535 (تومان) 114 (تومان) 1.74%
111-کوتی کوتی (COTI) بیت پین 6,421 (تومان) پول نو 6,533 (تومان) 112 (تومان) 1.72%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) پول نو 57,044 (تومان) 969 (تومان) 1.7%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) بیت پین 66,279 (تومان) او ام پی فینکس 67,390 (تومان) 1,111 (تومان) 1.65%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) بیت پین 66,279 (تومان) آریومکس 67,384 (تومان) 1,105 (تومان) 1.64%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) بیت پین 66,279 (تومان) کافه ارز 67,384 (تومان) 1,105 (تومان) 1.64%
43-وی چین وی چین (VET) بیت پین 1,738 (تومان) رمزینکس 1,767 (تومان) 28.7 (تومان) 1.62%
97-زیلیکا زیلیکا (ZIL) بیت پین 1,198 (تومان) ایرانیکارت 1,217 (تومان) 19 (تومان) 1.56%
301-وینک لینک وینک لینک (WIN) ایرانیکارت 6.128062 (تومان) بیت پین 6.224 (تومان) 0.095938 (تومان) 1.54%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) بیت پین 364,079,305 (تومان) ایرانیکارت 369,650,701 (تومان) 5,571,396 (تومان) 1.51%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) کافه ارز 56,900 (تومان) 825 (تومان) 1.45%
60-تتا نتورک تتا نتورک (THETA) بیت پین 106,652 (تومان) ایرانیکارت 108,151 (تومان) 1,499 (تومان) 1.39%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) بیت پین 364,079,305 (تومان) او ام پی فینکس 369,227,144 (تومان) 5,147,839 (تومان) 1.39%
197-لایوپیر لایوپیر (LPT) بیت پین 1,231,001 (تومان) ایرانیکارت 1,248,378 (تومان) 17,377 (تومان) 1.39%
5-تتر تتر (USDT) او ام پی فینکس 59,058 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 784 (تومان) 1.31%
5-تتر تتر (USDT) نوبیتکس 59,107 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 735 (تومان) 1.23%
5-تتر تتر (USDT) ارزپایا 59,125 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 717 (تومان) 1.2%
43-وی چین وی چین (VET) بیت پین 1,738 (تومان) پول نو 1,759 (تومان) 20.5 (تومان) 1.17%
5-تتر تتر (USDT) تبدیل 59,180 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 662 (تومان) 1.11%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) بیت پین 66,279 (تومان) ارزپایا 67,010 (تومان) 731 (تومان) 1.09%
43-وی چین وی چین (VET) بیت پین 1,738 (تومان) آریومکس 1,757 (تومان) 19 (تومان) 1.08%
5-تتر تتر (USDT) بیت پین 59,207 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 635 (تومان) 1.06%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) رمزینکس 320,245 (تومان) 3,365 (تومان) 1.05%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) بیت پین 557,179 (تومان) فرهاد اکسچنج 562,995 (تومان) 5,816 (تومان) 1.03%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) پول نو 320,192 (تومان) 3,312 (تومان) 1.03%
99-لوپرینگ لوپرینگ (LRC) بیت پین 12,026 (تومان) ایرانیکارت 12,150 (تومان) 124 (تومان) 1.02%
16-دای دای (DAI) بیت پین 58,732 (تومان) ایرانیکارت 59,306 (تومان) 574 (تومان) 0.97%
43-وی چین وی چین (VET) بیت پین 1,738 (تومان) کافه ارز 1,755 (تومان) 17 (تومان) 0.97%
134-هولو هولو (HOT) رمزینکس 125 (تومان) ایرانیکارت 126 (تومان) 1.2 (تومان) 0.95%
5-تتر تتر (USDT) ایرانیکارت 59,300 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 542 (تومان) 0.91%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) آریومکس 319,797 (تومان) 2,917 (تومان) 0.91%
175-اومیسه گو نتورک اومیسه گو نتورک (OMG) او ام پی فینکس 24,091 (تومان) ایرانیکارت 24,313 (تومان) 222 (تومان) 0.91%
99-لوپرینگ لوپرینگ (LRC) بیت پین 12,026 (تومان) او ام پی فینکس 12,135 (تومان) 109 (تومان) 0.9%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 38,447 (تومان) بیت پین 38,791 (تومان) 344 (تومان) 0.89%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) بیت پین 23,391 (تومان) فرهاد اکسچنج 23,591 (تومان) 200 (تومان) 0.85%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) بیت پین 2,056,745 (تومان) ایرانیکارت 2,074,332 (تومان) 17,587 (تومان) 0.85%
123-فلوکی فلوکی (FLOKI) ایرانیکارت 14.1 (تومان) بیت پین 14.219 (تومان) 0.119 (تومان) 0.84%
209-سلر نتورک سلر نتورک (CELR) بیت پین 1,183 (تومان) ایرانیکارت 1,193 (تومان) 10 (تومان) 0.84%
152-هارمونی هارمونی (ONE) بیت پین 1,049 (تومان) ایرانیکارت 1,058 (تومان) 8.8 (تومان) 0.83%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) نوبیتکس 3,969,081,530 (تومان) فرهاد اکسچنج 4,001,989,019 (تومان) 32,907,489 (تومان) 0.82%
5-تتر تتر (USDT) همتاپی 59,353 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 489 (تومان) 0.82%
204-سیناپس سیناپس (SYN) او ام پی فینکس 38,964 (تومان) ایرانیکارت 39,286 (تومان) 322 (تومان) 0.82%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 5,810 (تومان) بیت پین 5,856 (تومان) 46 (تومان) 0.79%
55-آوه آوه (AAVE) بیت پین 5,208,240 (تومان) ایرانیکارت 5,249,236 (تومان) 40,996 (تومان) 0.78%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) بیت پین 23,391 (تومان) ایرانیکارت 23,572 (تومان) 181 (تومان) 0.77%
301-وینک لینک وینک لینک (WIN) پول نو 6.176 (تومان) بیت پین 6.224 (تومان) 0.048 (تومان) 0.77%
91-پکس گلد پکس گلد (PAXG) تبدیل 136,872,492 (تومان) ایرانیکارت 137,919,940 (تومان) 1,047,448 (تومان) 0.76%
97-زیلیکا زیلیکا (ZIL) بیت پین 1,198 (تومان) پول نو 1,207 (تومان) 9.2 (تومان) 0.76%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) نوبیتکس 3,969,081,530 (تومان) ایرانیکارت 3,998,585,361 (تومان) 29,503,831 (تومان) 0.74%
5-تتر تتر (USDT) پول نو 59,400 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 442 (تومان) 0.74%
8-یو اس دی کوین یو اس دی کوین (USDC) او ام پی فینکس 59,045 (تومان) بیت پین 59,488 (تومان) 443 (تومان) 0.74%
42-نیِر پروتکل نیِر پروتکل (NEAR) بیت پین 363,352 (تومان) ایرانیکارت 366,011 (تومان) 2,659 (تومان) 0.73%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) بیت پین 316,880 (تومان) کافه ارز 319,194 (تومان) 2,314 (تومان) 0.72%
36-لیدو دائو لیدو دائو (LDO) بیت پین 109,642 (تومان) ایرانیکارت 110,440 (تومان) 798 (تومان) 0.72%
141-آرویو آرویو (AR) بیت پین 55,340 (تومان) ایرانیکارت 55,736 (تومان) 396 (تومان) 0.71%
165-استپن استپن (GMT) او ام پی فینکس 11,438 (تومان) ایرانیکارت 11,519 (تومان) 81.4 (تومان) 0.71%
91-پکس گلد پکس گلد (PAXG) او ام پی فینکس 136,957,008 (تومان) ایرانیکارت 137,919,940 (تومان) 962,932 (تومان) 0.7%
132-کامپاند کامپاند (COMP) بیت پین 3,105,742 (تومان) ایرانیکارت 3,126,889 (تومان) 21,147 (تومان) 0.68%
249-سانتریفیوژ سانتریفیوژ (CFG) پول نو 32,489 (تومان) ایرانیکارت 32,710 (تومان) 221 (تومان) 0.68%
63-سندباکس سندباکس (SAND) بیت پین 23,523 (تومان) فرهاد اکسچنج 23,682 (تومان) 159 (تومان) 0.67%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) بیت پین 3,976,250,649 (تومان) فرهاد اکسچنج 4,001,989,019 (تومان) 25,738,370 (تومان) 0.64%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) بیت پین 364,079,305 (تومان) کافه ارز 366,425,800 (تومان) 2,346,495 (تومان) 0.64%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 1,895,129 (تومان) ایرانیکارت 1,907,088 (تومان) 11,959 (تومان) 0.63%
140-اتریوم نِیم سرویس اتریوم نِیم سرویس (ENS) رمزینکس 1,158,055 (تومان) ایرانیکارت 1,165,441 (تومان) 7,386 (تومان) 0.63%
16-دای دای (DAI) بیت پین 58,732 (تومان) نوبیتکس 59,100 (تومان) 368 (تومان) 0.62%
22-ترون ترون (TRX) او ام پی فینکس 6,903 (تومان) بیت پین 6,946 (تومان) 43 (تومان) 0.62%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) بیت پین 557,179 (تومان) ایرانیکارت 560,658 (تومان) 3,479 (تومان) 0.62%
91-پکس گلد پکس گلد (PAXG) بیت پین 137,068,397 (تومان) ایرانیکارت 137,919,940 (تومان) 851,543 (تومان) 0.62%
9-ریپل ریپل (XRP) نوبیتکس 28,267 (تومان) بیت پین 28,440 (تومان) 173 (تومان) 0.61%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) بیت پین 364,079,305 (تومان) پول نو 366,330,529 (تومان) 2,251,224 (تومان) 0.61%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) رمزینکس 321,062 (تومان) فرهاد اکسچنج 323,013 (تومان) 1,952 (تومان) 0.6%
50-فانتوم فانتوم (FTM) آریومکس 38,560 (تومان) بیت پین 38,791 (تومان) 231 (تومان) 0.6%
51-ایاس ایاس (EOS) نوبیتکس 40,700 (تومان) ایرانیکارت 40,947 (تومان) 247 (تومان) 0.6%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 1,895,129 (تومان) بیت پین 1,906,307 (تومان) 11,178 (تومان) 0.59%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 5,218,160 (تومان) ایرانیکارت 5,249,236 (تومان) 31,076 (تومان) 0.59%
163-جسمی‌کوین جسمی‌کوین (JASMY) بیت پین 2,100 (تومان) ایرانیکارت 2,112 (تومان) 12.4 (تومان) 0.59%
209-سلر نتورک سلر نتورک (CELR) بیت پین 1,183 (تومان) او ام پی فینکس 1,190 (تومان) 7 (تومان) 0.59%
99-لوپرینگ لوپرینگ (LRC) بیت پین 12,026 (تومان) رمزینکس 12,096 (تومان) 69.799999999999 (تومان) 0.58%
135-اینجکتیو اینجکتیو (INJ) او ام پی فینکس 1,680,506 (تومان) ایرانیکارت 1,690,258 (تومان) 9,752 (تومان) 0.58%
5-تتر تتر (USDT) فرهاد اکسچنج 59,500 (تومان) رمزینکس 59,842 (تومان) 342 (تومان) 0.57%
151-سوشی سواپ سوشی سواپ (SUSHI) بیت پین 56,075 (تومان) ارزپایا 56,398 (تومان) 323 (تومان) 0.57%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) بیت پین 3,976,250,649 (تومان) ایرانیکارت 3,998,585,361 (تومان) 22,334,712 (تومان) 0.56%
22-ترون ترون (TRX) تبدیل 6,907 (تومان) بیت پین 6,946 (تومان) 39 (تومان) 0.56%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) او ام پی فینکس 23,460 (تومان) فرهاد اکسچنج 23,591 (تومان) 131 (تومان) 0.56%
165-استپن استپن (GMT) بیت پین 11,455 (تومان) ایرانیکارت 11,519 (تومان) 64.4 (تومان) 0.56%
38-استلار استلار (XLM) نوبیتکس 5,824 (تومان) بیت پین 5,856 (تومان) 32 (تومان) 0.55%
11-پالی‌گان پالی‌گان (MATIC) او ام پی فینکس 36,930 (تومان) فرهاد اکسچنج 37,132 (تومان) 202 (تومان) 0.54%
197-لایوپیر لایوپیر (LPT) بیت پین 1,231,001 (تومان) پول نو 1,237,651 (تومان) 6,650 (تومان) 0.54%
9-ریپل ریپل (XRP) نوبیتکس 28,267 (تومان) ایرانیکارت 28,417 (تومان) 150 (تومان) 0.53%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 1,895,129 (تومان) فرهاد اکسچنج 1,905,238 (تومان) 10,109 (تومان) 0.53%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) نوبیتکس 560,000 (تومان) فرهاد اکسچنج 562,995 (تومان) 2,995 (تومان) 0.53%
51-ایاس ایاس (EOS) بیت پین 40,729 (تومان) ایرانیکارت 40,947 (تومان) 218 (تومان) 0.53%
91-پکس گلد پکس گلد (PAXG) تبدیل 136,872,492 (تومان) فرهاد اکسچنج 137,602,100 (تومان) 729,608 (تومان) 0.53%
296-بنکور بنکور (BNT) بیت پین 41,439 (تومان) کافه ارز 41,658 (تومان) 219 (تومان) 0.53%
6-اتریوم اتریوم (ETH) تبدیل 207,930,200 (تومان) ایرانیکارت 209,009,966 (تومان) 1,079,766 (تومان) 0.52%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) او ام پی فینکس 3,981,632,145 (تومان) فرهاد اکسچنج 4,001,989,019 (تومان) 20,356,874 (تومان) 0.51%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) رمزینکس 321,062 (تومان) ایرانیکارت 322,711 (تومان) 1,649 (تومان) 0.51%
38-استلار استلار (XLM) ایرانیکارت 5,826 (تومان) بیت پین 5,856 (تومان) 29.6 (تومان) 0.51%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 38,447 (تومان) ایرانیکارت 38,646 (تومان) 199 (تومان) 0.51%
10-کاردانو کاردانو (ADA) او ام پی فینکس 25,137 (تومان) فرهاد اکسچنج 25,262 (تومان) 125 (تومان) 0.5%
10-کاردانو کاردانو (ADA) بیت پین 25,135 (تومان) فرهاد اکسچنج 25,262 (تومان) 127 (تومان) 0.5%
13-سولانا سولانا (SOL) بیت پین 8,949,121 (تومان) فرهاد اکسچنج 8,994,297 (تومان) 45,176 (تومان) 0.5%
97-زیلیکا زیلیکا (ZIL) بیت پین 1,198 (تومان) کافه ارز 1,204 (تومان) 6 (تومان) 0.5%

آربیتراژ به عنوان یک روش سودآور در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عین حال به برقراری تعادل در بازارها کمک می‌کند. زیرا با خرید و فروش همزمان دارایی‌ها، قیمت‌ها در بازارهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند و تفاوت‌های آن‌ها به تدریج کاهش می‌یابد.لازم به ذکر است که آربیتراژ یک فعالیت پیچیده و حساس است و نیاز به دانش و تجربه قبلی در حوزه مالی دارد. علاوه بر این، بازارهای مالی پویا و تغییرات سریعی دارند، بنابراین آربیتراژ به مداومت و تحلیل دقیق نیاز دارد تا به انجام موفقیت‌آمیز برسد. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتر درباره آربیتراژ و روش‌های مختلف آن خواهیم پرداخت و نکات مهمی را برای آربیتراژ گیری در نظر خواهیم گرفت.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی مالی است که شامل بهره برداری از تفاوت قیمت ها بین بازارها برای کسب سود می شود. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است ارزی را در بازاری که قیمت آن پایین است، بخرد و به سرعت آن را در بازار دیگری که قیمت آن بالاتر است، بفروشد. این یک روش سرمایه گذاری کم ریسک با بازده سرمایه مثبت در نظر گرفته می شود. این کار را می توان در بازارهای مختلف مانند بازارهای ارز و کالا انجام داد، اما فرصت ها در بازارهای نقدی به دلیل جهانی شدن و تجارت الکترونیکی به طور فزاینده ای محدود می شوند. شایان ذکر است. برای سرمایه گذارانی که به دنبال انجام معاملات با بازدهی کم ریسک هستند، معاملات آربیتراژ کریپتو یک گزینه عالی است.

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال:

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش دارایی‌های رمزنگاری شده در صرافی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بر تفاوت قیمت‌ها است.به عبارتی آربیتراژ انواع دارد، که انواع آن به شرح زیر است:

 1. آربیتراژ خالص نقطه ای
 2. آربیتراژ مثلثی
 3. آربیتراژ موقعیتی
 4. آربیتراژ غیرمتمرکز

انواع پلتفرم برای اربیتراژ گیری

پلتفرم‌های متعددی برای آربیتراژ گیری در کریپتو وجود دارد، که البته دو مورد از اونها پلتفرم هایی است که آربیتراژ گیری را برای صرافی های خارج از کشور انجام می دهند. اینها عبارتند از

 1. Cryptohopper 
 2. Bitsgap 
 3.  Gimmer
 4. PixelPlex

و یک پلتفرم دیگر که برای صرافی های ایرانی است، که شما کاربران عزیز می توانید تفاوت قیمت ارزها را در صرافی های مختلف ایرانی ببینید. و همچنین گپ قیمتی بین صرافی ها را بگیرید. این پلتفرم را در وب سایت ما (زوم ارز) می توانید مشاهده نمایید. 

زوم ارز پرو (آربیتراژ گیری در صرافی های داخلی)

آربیتراژ گیری از زوم ارز پرو

زوم ارز پرو یک پلتفرم آربیتراژ گیری در صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد جدولی از ارزهای دیجیتال مختلف و فرصت‌های آربیتراژ را در صرافی‌های ایرانی برای هر ارز دیجیتال مشاهده کنند. این پلتفرم به صورت زنده فرصت‌های آربیتراژ در صرافی‌های مختلف را نمایش می‌دهد.

با استفاده از پلتفرم زوم ارز پرو، شما می‌توانید جدولی کامل از فرصت‌های آربیتراژ گیری را در صرافی‌های ایرانی مشاهده کنید. و همچنین این جدول نشان می‌دهد که در صرافی‌های مختلف، تفاوت قیمت‌ها چقدر است و چه میزان سود می‌توانید از آربیتراژ به دست آورید.

مزایا آربیتراژ گیری از پلتفرم زوم ارز پرو

در ادامه، به برخی از مزایا آربیتراژ گیری در پلتفرم  زوم ارز می‌پردازیم:

 • سودآوری: یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو کسب سود است. با تحلیل اختلافات قیمتی در بازارهای مختلف و انجام معاملات در زمان مناسب، می‌توان سود قابل توجهی را کسب کرد. این امر به دلیل نوسانات قیمت در بازارها و وجود فرصت‌های آربیتراژی قابل استفاده است.
 • ریسک کمتر: بدون استفاده از این پلتفرم، برای انجام معاملات آربیتراژی نیاز به شناخت دقیق بازارها و زمان‌بندی مناسب دارید. اما با استفاده از پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو، این عملیات به صورت خودکار و بر اساس الگوریتم‌های پیشرفته انجام می‌شود. این باعث کاهش ریسک و احتمال خطا در انجام معاملات می‌شود.
 • سرعت بالا: پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو بر اساس تکنولوژیهای که عمل می‌کند که اجازه می‌دهد فرصتهای آربیتراژ به صورت سریع و بدون واسطه انسانی صورت بگیرند. این سرعت بالا در انجام معاملات آربیتراژی بسیار مهم است زیرا این امر به کاربران اجازه می‌دهد در زمان مناسب از فرصت‌های آربیتراژی استفاده کنند و به سرعت سود کسب کنند.

آیا آربیتراژ ارز دیجیتال قانونی است؟

می‌توان گفت که آربیتراژ ارز دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان قانونی است. آربیتراژ به معنای بهره‌برداری از تفاوت قیمت ارزها در بازارهای مختلف است و در صورتی که قوانین مالی و ارزی کشورها اجازه دهد، معاملات آربیتراژ قابل انجام است. در ایران نیز هیچ قانونی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد و به طور کلی، آربیتراژ یعنی بهره‌بردن از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف یک رمز ارز، به صورت قانونی است. بنابراین، کاربران می‌توانند با استفاده از این اختلاف قیمت‌ها، سود کسب کنند و این فرآیند هیچ عمل غیرقانونی ندارد.

ریسک کم آربیتراژ

معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال، به علت عدم نیاز به پیش‌بینی قیمت‌های آینده و کوتاه‌بودن زمان معاملات، معمولاً به عنوان معاملات با ریسک کمتر در نظر گرفته می‌شوند. با شناسایی فرصت آربیتراژ و استفاده از اختلاف قیمت فعلی ارزها، معامله‌گران می‌توانند سود کسب کنند.

با این حال، لازم به ذکر است که هرگونه معامله‌ای همراه با ریسکی است، حتی معاملات آربیتراژ. امکان وقوع تغییرات ناگهانی در قیمت ارزها و اختلافات بازار می‌تواند منجر به ضرر نیز شود. بنابراین، همواره توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از شروع به معامله، با شرایط بازار و ریسک‌های مرتبط آشنا شوند و به صورت دقیق تحلیل کنند.

ربات آربیتراژ چیست؟

ربات آربیتراژ به نرم‌افزارها و الگوریتم‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از تحلیل و بررسی اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مختلف، فرصت‌های سودآور در معاملات را شناسایی می‌کنند. در صورت وجود اختلاف قیمت بین دو یا چند صرافی یا بازار مالی، ربات آربیتراژ می‌تواند به صورت خودکار معاملات را انجام داده و از این اختلاف قیمت بهره‌برداری کند.

در حوزه ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ می‌توانند اختلاف قیمت‌های ارزها در صرافی‌ها را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های سودآور، خرید یا فروش ارزها را به صورت خودکار انجام دهند. این ربات‌ها معمولاً با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و سرعت بالا، تغییرات قیمت‌ها را به طور لحظه‌ای نظارت می‌کنند و در صورت شناسایی فرصت آربیتراژ، معامله را انجام میدهد

با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، معامله گران می‌توانند بدون نیاز به پیگیری مداوم چارت قیمت‌ها، به صورت خودکار و لحظه‌ای از اختلاف قیمت‌ها مطلع شوند و سود روزانه را به دست آورند.

پلتفرم معتبر برای آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی چیست؟

پلتفرم زوم ارز پرو یکی از پلتفرم‌های آربیتراژ ارز دیجیتال است که امکان شناسایی فرصت‌های آربیتراژ را در صرافی‌های داخلی برای شما فراهم می‌کند.

سخن پایانی

آربیتراژ، در واقع بهره برداری از نواحی ناهمخوانی و عدم تعادل در بازارها است. با استفاده از تحلیل دقیق و طراحی استراتژی‌های مناسب، سرمایه‌گذاران توانایی دارند تا از این نوع فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و سود خود را افزایش دهند.

آربیتراژ نه تنها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سود خود را افزایش دهند، بلکه با ایجاد تعادل در بازارها، به پایداری و کارایی آن‌ها نیز کمک می‌کند. در نهایت، برای رسیدن به بازارهای مالی قوی و پایدار، آربیتراژ به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در دسترس سرمایه‌گذاران و صنعت‌های مالی است که همچنان نقش مهم خود را ایفا خواهد کرد.

 

 

 

h

 

نظرات کاربران