آربیتراژ گیری در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

ID ارز خرید از قیمت خرید فروش به قیمت فروش مقدار سود درصد سود
17-شیبا اینو شیبا اینو (SHIB) او ام پی فینکس 2.0309 (تومان) ارزپایا 2.52089999 (تومان) 0.48999999 (تومان) 19.44%
204-سیناپس سیناپس (SYN) او ام پی فینکس 68,442 (تومان) ایرانیکارت 83,556 (تومان) 15,114 (تومان) 18.09%
33-مونرو مونرو (XMR) رمزکس 7,399,074 (تومان) ایرانیکارت 8,911,200 (تومان) 1,512,126 (تومان) 16.97%
93-کاوا کاوا (KAVA) او ام پی فینکس 58,096 (تومان) رمزینکس 69,500 (تومان) 11,404 (تومان) 16.41%
73-ترا کلاسیک ترا کلاسیک (LUNC) او ام پی فینکس 11.3 (تومان) ایرانیکارت 13.4 (تومان) 2.1 (تومان) 15.67%
93-کاوا کاوا (KAVA) ایرانیکارت 59,552 (تومان) رمزینکس 69,500 (تومان) 9,948 (تومان) 14.31%
93-کاوا کاوا (KAVA) همتاپی 59,998 (تومان) رمزینکس 69,500 (تومان) 9,502 (تومان) 13.67%
73-ترا کلاسیک ترا کلاسیک (LUNC) او ام پی فینکس 11.3 (تومان) همتاپی 12.996 (تومان) 1.696 (تومان) 13.05%
41-کرونوس کرونوس (CRO) او ام پی فینکس 8,599 (تومان) ایرانیکارت 9,825 (تومان) 1,226 (تومان) 12.48%
107-اتریوم اثبات کار اتریوم اثبات کار (ETHW) او ام پی فینکس 223,479 (تومان) ایرانیکارت 248,730 (تومان) 25,251 (تومان) 10.15%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) نوبیتکس 2,328,115 (تومان) 232,945 (تومان) 10.01%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) همتاپی 2,312,314 (تومان) 217,144 (تومان) 9.39%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) ایرانیکارت 2,307,690 (تومان) 212,520 (تومان) 9.21%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) آریومکس 2,300,619 (تومان) 205,449 (تومان) 8.93%
99-لوپرینگ لوپرینگ (LRC) او ام پی فینکس 19,948 (تومان) رمزینکس 21,800 (تومان) 1,852 (تومان) 8.5%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) رمزکس 2,287,622 (تومان) 192,452 (تومان) 8.41%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) نوبیتکس 11,395 (تومان) 860 (تومان) 7.55%
99-لوپرینگ لوپرینگ (LRC) او ام پی فینکس 19,948 (تومان) ایرانیکارت 21,535 (تومان) 1,587 (تومان) 7.37%
69-راکت پول راکت پول (RPL) او ام پی فینکس 1,919,637 (تومان) ایرانیکارت 2,069,760 (تومان) 150,123 (تومان) 7.25%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) آریومکس 11,319 (تومان) 784 (تومان) 6.93%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) او ام پی فینکس 105,477 (تومان) همتاپی 113,280 (تومان) 7,803 (تومان) 6.89%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) او ام پی فینکس 576,833,500 (تومان) ایرانیکارت 619,308,000 (تومان) 42,474,500 (تومان) 6.86%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) همتاپی 11,308 (تومان) 773 (تومان) 6.84%
174-دوج‌ایلان مارس دوج‌ایلان مارس (ELON) او ام پی فینکس 0.02035804 (تومان) ایرانیکارت 0.02182542 (تومان) 0.00146738 (تومان) 6.72%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) ایرانیکارت 11,266 (تومان) 731 (تومان) 6.49%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) او ام پی فینکس 576,833,500 (تومان) همتاپی 616,816,813 (تومان) 39,983,313 (تومان) 6.48%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) او ام پی فینکس 105,477 (تومان) ایرانیکارت 112,650 (تومان) 7,173 (تومان) 6.37%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) ارزپایا 11,237 (تومان) 702 (تومان) 6.25%
109-فچ‌ای‌آی فچ‌ای‌آی (FET) او ام پی فینکس 105,477 (تومان) رمزینکس 112,450 (تومان) 6,973 (تومان) 6.2%
12-دوج کوین دوج کوین (DOGE) او ام پی فینکس 10,535 (تومان) رمزکس 11,179 (تومان) 644 (تومان) 5.76%
137-یرن فایننس یرن فایننس (YFI) او ام پی فینکس 576,833,500 (تومان) رمزکس 611,890,224 (تومان) 35,056,724 (تومان) 5.73%
85-بیت تورنت بیت تورنت (BTT) او ام پی فینکس 0.1120959 (تومان) ایرانیکارت 0.118902 (تومان) 0.0068061 (تومان) 5.72%
123-فلوکی فلوکی (FLOKI) ایرانیکارت 8.371284 (تومان) او ام پی فینکس 8.879 (تومان) 0.507716 (تومان) 5.72%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 222,791 (تومان) ایرانیکارت 235,866 (تومان) 13,075 (تومان) 5.54%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 222,791 (تومان) رمزینکس 235,694 (تومان) 12,903 (تومان) 5.47%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 222,791 (تومان) آریومکس 235,340 (تومان) 12,549 (تومان) 5.33%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 222,791 (تومان) همتاپی 235,131 (تومان) 12,340 (تومان) 5.25%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) نوبیتکس 227,642,933 (تومان) 11,714,371 (تومان) 5.15%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) نوبیتکس 787,002 (تومان) 39,789 (تومان) 5.06%
165-استپن استپن (GMT) او ام پی فینکس 18,997 (تومان) ایرانیکارت 19,956 (تومان) 959 (تومان) 4.81%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) آریومکس 784,889 (تومان) 37,676 (تومان) 4.8%
165-استپن استپن (GMT) او ام پی فینکس 18,997 (تومان) رمزینکس 19,923 (تومان) 926 (تومان) 4.65%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) رمزینکس 226,345,493 (تومان) 10,416,931 (تومان) 4.6%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) ایرانیکارت 783,228 (تومان) 36,015 (تومان) 4.6%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) رمزینکس 782,620 (تومان) 35,407 (تومان) 4.52%
106-دی وای دی ایکس دی وای دی ایکس (DYDX) او ام پی فینکس 222,791 (تومان) دیجی دلار 233,339 (تومان) 10,548 (تومان) 4.52%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) همتاپی 225,882,589 (تومان) 9,954,027 (تومان) 4.41%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) همتاپی 781,600 (تومان) 34,387 (تومان) 4.4%
121-نکسو نکسو (NEXO) رمزینکس 84,839 (تومان) ایرانیکارت 88,704 (تومان) 3,865 (تومان) 4.36%
32-اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (ETC) او ام پی فینکس 2,095,170 (تومان) ارزپایا 2,189,252 (تومان) 94,082 (تومان) 4.3%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) ایرانیکارت 225,618,000 (تومان) 9,689,438 (تومان) 4.29%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) ارزپایا 225,589,599 (تومان) 9,661,037 (تومان) 4.28%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) آریومکس 225,271,731 (تومان) 9,343,169 (تومان) 4.15%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 39,262 (تومان) ایرانیکارت 40,950 (تومان) 1,688 (تومان) 4.12%
37-آپتوس آپتوس (APT) او ام پی فینکس 731,175 (تومان) ایرانیکارت 762,366 (تومان) 31,191 (تومان) 4.09%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) نوبیتکس 630,790 (تومان) 25,297 (تومان) 4.01%
25-یونی سواپ یونی سواپ (UNI) او ام پی فینکس 747,213 (تومان) رمزکس 775,503 (تومان) 28,290 (تومان) 3.65%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 39,262 (تومان) رمزینکس 40,738 (تومان) 1,476 (تومان) 3.62%
281-آراگون آراگون (ANT) آریومکس 550,000 (تومان) ایرانیکارت 570,426 (تومان) 20,426 (تومان) 3.58%
176-فلاکس فلاکس (FLUX) ایرانیکارت 61,539 (تومان) او ام پی فینکس 63,740 (تومان) 2,201 (تومان) 3.45%
6-اتریوم اتریوم (ETH) او ام پی فینکس 215,928,562 (تومان) رمزکس 223,354,751 (تومان) 7,426,189 (تومان) 3.32%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 39,262 (تومان) آریومکس 40,572 (تومان) 1,310 (تومان) 3.23%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 39,262 (تومان) همتاپی 40,517 (تومان) 1,255 (تومان) 3.1%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) ایرانیکارت 624,540 (تومان) 19,047 (تومان) 3.05%
45-ایپ کوین ایپ کوین (APE) رمزینکس 139,934 (تومان) او ام پی فینکس 144,232 (تومان) 4,298 (تومان) 2.98%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) همتاپی 623,971 (تومان) 18,478 (تومان) 2.96%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) او ام پی فینکس 269,016 (تومان) ایرانیکارت 277,164 (تومان) 8,148 (تومان) 2.94%
47-کوانت کوانت (QNT) او ام پی فینکس 7,765,501 (تومان) آریومکس 7,999,839 (تومان) 234,338 (تومان) 2.93%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) رمزینکس 623,702 (تومان) 18,209 (تومان) 2.92%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) آریومکس 622,458 (تومان) 16,965 (تومان) 2.73%
63-سندباکس سندباکس (SAND) او ام پی فینکس 41,464 (تومان) ایرانیکارت 42,624 (تومان) 1,160 (تومان) 2.72%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) او ام پی فینکس 269,016 (تومان) همتاپی 276,551 (تومان) 7,535 (تومان) 2.72%
165-استپن استپن (GMT) او ام پی فینکس 18,997 (تومان) ارزپایا 19,501 (تومان) 504 (تومان) 2.58%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) او ام پی فینکس 269,016 (تومان) آریومکس 276,088 (تومان) 7,072 (تومان) 2.56%
45-ایپ کوین ایپ کوین (APE) ایرانیکارت 140,701 (تومان) او ام پی فینکس 144,232 (تومان) 3,531 (تومان) 2.45%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) ایرانیکارت 7,072,200 (تومان) 172,200 (تومان) 2.43%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) نوبیتکس 5,469,500 (تومان) 132,325 (تومان) 2.42%
47-کوانت کوانت (QNT) او ام پی فینکس 7,765,501 (تومان) رمزینکس 7,956,804 (تومان) 191,303 (تومان) 2.4%
47-کوانت کوانت (QNT) او ام پی فینکس 7,765,501 (تومان) ایرانیکارت 7,955,400 (تومان) 189,899 (تومان) 2.39%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) آریومکس 4,092,755,141 (تومان) 96,275,141 (تومان) 2.35%
50-فانتوم فانتوم (FTM) او ام پی فینکس 39,262 (تومان) ارزپایا 40,190 (تومان) 928 (تومان) 2.31%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) رمزینکس 7,060,068 (تومان) 160,068 (تومان) 2.27%
63-سندباکس سندباکس (SAND) او ام پی فینکس 41,464 (تومان) همتاپی 42,400 (تومان) 936 (تومان) 2.21%
94-رندر توکن رندر توکن (RNDR) ایرانیکارت 437,732 (تومان) او ام پی فینکس 447,597 (تومان) 9,865 (تومان) 2.2%
102-وان اینچ نتورک وان اینچ نتورک (1INCH) او ام پی فینکس 35,449 (تومان) ایرانیکارت 36,246 (تومان) 797 (تومان) 2.2%
85-بیت تورنت بیت تورنت (BTT) او ام پی فینکس 0.1120959 (تومان) آریومکس 0.1146 (تومان) 0.0025041 (تومان) 2.19%
63-سندباکس سندباکس (SAND) او ام پی فینکس 41,464 (تومان) آریومکس 42,374 (تومان) 910 (تومان) 2.15%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) همتاپی 5,452,553 (تومان) 115,378 (تومان) 2.12%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) او ام پی فینکس 3,398,790 (تومان) رمزینکس 3,472,485 (تومان) 73,695 (تومان) 2.12%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) همتاپی 7,048,566 (تومان) 148,566 (تومان) 2.11%
27-کازماس کازماس (ATOM) او ام پی فینکس 749,032 (تومان) ایرانیکارت 764,682 (تومان) 15,650 (تومان) 2.05%
13-سولانا سولانا (SOL) او ام پی فینکس 7,826,746 (تومان) آریومکس 7,988,644 (تومان) 161,898 (تومان) 2.03%
27-کازماس کازماس (ATOM) او ام پی فینکس 749,032 (تومان) آریومکس 764,513 (تومان) 15,481 (تومان) 2.02%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) آریومکس 7,042,463 (تومان) 142,463 (تومان) 2.02%
158-اودیوس اودیوس (AUDIO) ایرانیکارت 20,128 (تومان) او ام پی فینکس 20,533 (تومان) 405 (تومان) 1.97%
104-انجین کوین انجین کوین (ENJ) ایرانیکارت 34,354 (تومان) او ام پی فینکس 35,026 (تومان) 672 (تومان) 1.92%
176-فلاکس فلاکس (FLUX) دیجی دلار 62,537 (تومان) او ام پی فینکس 63,740 (تومان) 1,203 (تومان) 1.89%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) او ام پی فینکس 40,456 (تومان) ایرانیکارت 41,232 (تومان) 776 (تومان) 1.88%
15-پولکادات پولکادات (DOT) او ام پی فینکس 605,493 (تومان) رمزکس 616,929 (تومان) 11,436 (تومان) 1.85%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 8,840 (تومان) نوبیتکس 9,000 (تومان) 160 (تومان) 1.78%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) آریومکس 5,432,671 (تومان) 95,496 (تومان) 1.76%
27-کازماس کازماس (ATOM) او ام پی فینکس 749,032 (تومان) همتاپی 762,474 (تومان) 13,442 (تومان) 1.76%
63-سندباکس سندباکس (SAND) او ام پی فینکس 41,464 (تومان) ارزپایا 42,208 (تومان) 744 (تومان) 1.76%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) همتاپی 4,067,325,428 (تومان) 70,845,428 (تومان) 1.74%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) ایرانیکارت 5,430,000 (تومان) 92,825 (تومان) 1.71%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) نوبیتکس 4,065,555,555 (تومان) 69,075,555 (تومان) 1.7%
68-میکر میکر (MKR) او ام پی فینکس 127,252,842 (تومان) ایرانیکارت 129,431,400 (تومان) 2,178,558 (تومان) 1.68%
79-پنکیک سواپ پنکیک سواپ (CAKE) رمزینکس 200,518 (تومان) او ام پی فینکس 203,942 (تومان) 3,424 (تومان) 1.68%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) ایرانیکارت 4,064,025,000 (تومان) 67,545,000 (تومان) 1.66%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) او ام پی فینکس 40,456 (تومان) آریومکس 41,110 (تومان) 654 (تومان) 1.59%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) او ام پی فینکس 87,731 (تومان) ایرانیکارت 89,148 (تومان) 1,417 (تومان) 1.59%
146-گالا گالا (GALA) رمزینکس 2,720 (تومان) او ام پی فینکس 2,764 (تومان) 44 (تومان) 1.59%
51-ایاس ایاس (EOS) او ام پی فینکس 66,747 (تومان) آریومکس 67,780 (تومان) 1,033 (تومان) 1.52%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) او ام پی فینکس 40,456 (تومان) همتاپی 41,079 (تومان) 623 (تومان) 1.52%
68-میکر میکر (MKR) او ام پی فینکس 127,252,842 (تومان) همتاپی 129,220,731 (تومان) 1,967,889 (تومان) 1.52%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) رمزینکس 5,418,097 (تومان) 80,922 (تومان) 1.49%
93-کاوا کاوا (KAVA) او ام پی فینکس 58,096 (تومان) ایرانیکارت 58,962 (تومان) 866 (تومان) 1.47%
68-میکر میکر (MKR) او ام پی فینکس 127,252,842 (تومان) رمزینکس 129,044,919 (تومان) 1,792,077 (تومان) 1.39%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) او ام پی فینکس 4,052,312,204 (تومان) 55,832,204 (تومان) 1.38%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) رمزکس 6,993,285 (تومان) 93,285 (تومان) 1.33%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 8,840 (تومان) رمزینکس 8,957 (تومان) 117 (تومان) 1.31%
72-سینتتیکس سینتتیکس (SNX) او ام پی فینکس 269,016 (تومان) ارزپایا 272,540 (تومان) 3,524 (تومان) 1.29%
30-تن کوین تن کوین (TON) ایرانیکارت 163,050 (تومان) او ام پی فینکس 165,160 (تومان) 2,110 (تومان) 1.28%
13-سولانا سولانا (SOL) او ام پی فینکس 7,826,746 (تومان) ایرانیکارت 7,924,200 (تومان) 97,454 (تومان) 1.23%
84-جی اِم ایکس جی اِم ایکس (GMX) ایرانیکارت 3,429,960 (تومان) رمزینکس 3,472,485 (تومان) 42,525 (تومان) 1.22%
34-فایل کوین فایل کوین (FIL) رمزینکس 606,000 (تومان) آریومکس 613,356 (تومان) 7,356 (تومان) 1.2%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 8,840 (تومان) همتاپی 8,944 (تومان) 104 (تومان) 1.16%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 8,840 (تومان) ایرانیکارت 8,941 (تومان) 101 (تومان) 1.13%
135-اینجکتیو اینجکتیو (INJ) او ام پی فینکس 2,501,613 (تومان) آریومکس 2,530,000 (تومان) 28,387 (تومان) 1.12%
13-سولانا سولانا (SOL) رمزینکس 7,900,000 (تومان) آریومکس 7,988,644 (تومان) 88,644 (تومان) 1.11%
13-سولانا سولانا (SOL) او ام پی فینکس 7,826,746 (تومان) همتاپی 7,912,229 (تومان) 85,483 (تومان) 1.08%
28-چین لینک چین لینک (LINK) او ام پی فینکس 1,234,130 (تومان) آریومکس 1,246,945 (تومان) 12,815 (تومان) 1.03%
28-چین لینک چین لینک (LINK) او ام پی فینکس 1,234,130 (تومان) نوبیتکس 1,246,697 (تومان) 12,567 (تومان) 1.01%
53-دیسنترالند دیسنترالند (MANA) او ام پی فینکس 40,456 (تومان) ارزپایا 40,869 (تومان) 413 (تومان) 1.01%
93-کاوا کاوا (KAVA) او ام پی فینکس 58,096 (تومان) همتاپی 58,687 (تومان) 591 (تومان) 1.01%
68-میکر میکر (MKR) او ام پی فینکس 127,252,842 (تومان) آریومکس 128,534,741 (تومان) 1,281,899 (تومان) 1%
75-کرو دائو توکن کرو دائو توکن (CRV) ایرانیکارت 45,189 (تومان) او ام پی فینکس 45,640 (تومان) 451 (تومان) 0.99%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) ارزپایا 4,035,937,297 (تومان) 39,457,297 (تومان) 0.98%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 2,555,314 (تومان) آریومکس 2,580,097 (تومان) 24,783 (تومان) 0.96%
102-وان اینچ نتورک وان اینچ نتورک (1INCH) او ام پی فینکس 35,449 (تومان) دیجی دلار 35,792 (تومان) 343 (تومان) 0.96%
51-ایاس ایاس (EOS) او ام پی فینکس 66,747 (تومان) نوبیتکس 67,380 (تومان) 633 (تومان) 0.94%
7-بایننس کوین بایننس کوین (BNB) او ام پی فینکس 25,124,743 (تومان) نوبیتکس 25,357,640 (تومان) 232,897 (تومان) 0.92%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) او ام پی فینکس 5,337,175 (تومان) رمزکس 5,386,198 (تومان) 49,023 (تومان) 0.91%
62-اکسی اینفینیتی اکسی اینفینیتی (AXS) او ام پی فینکس 640,683 (تومان) آریومکس 646,545 (تومان) 5,862 (تومان) 0.91%
92-تراست ولت توکن تراست ولت توکن (TWT) او ام پی فینکس 87,731 (تومان) آریومکس 88,520 (تومان) 789 (تومان) 0.89%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) او ام پی فینکس 4,057,113,580 (تومان) آریومکس 4,092,755,141 (تومان) 35,641,561 (تومان) 0.87%
13-سولانا سولانا (SOL) او ام پی فینکس 7,826,746 (تومان) رمزینکس 7,894,273 (تومان) 67,527 (تومان) 0.86%
52-تزوس تزوس (XTZ) او ام پی فینکس 86,645 (تومان) آریومکس 87,384 (تومان) 739 (تومان) 0.85%
10-کاردانو کاردانو (ADA) او ام پی فینکس 46,515 (تومان) آریومکس 46,907 (تومان) 392 (تومان) 0.84%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 2,555,314 (تومان) ایرانیکارت 2,577,000 (تومان) 21,686 (تومان) 0.84%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) رمزینکس 5,424,347 (تومان) نوبیتکس 5,469,500 (تومان) 45,154 (تومان) 0.83%
81-فرکس شِر فرکس شِر (FXS) رمزینکس 541,500 (تومان) او ام پی فینکس 545,990 (تومان) 4,490 (تومان) 0.82%
135-اینجکتیو اینجکتیو (INJ) او ام پی فینکس 2,501,613 (تومان) ایرانیکارت 2,522,400 (تومان) 20,787 (تومان) 0.82%
135-اینجکتیو اینجکتیو (INJ) او ام پی فینکس 2,501,613 (تومان) همتاپی 2,522,254 (تومان) 20,641 (تومان) 0.82%
55-آوه آوه (AAVE) او ام پی فینکس 6,900,000 (تومان) دیجی دلار 6,955,746 (تومان) 55,746 (تومان) 0.8%
146-گالا گالا (GALA) ایرانیکارت 2,743 (تومان) او ام پی فینکس 2,764 (تومان) 21.3 (تومان) 0.77%
35-بیت کوین کش بیت کوین کش (BCH) نوبیتکس 27,360,015 (تومان) او ام پی فینکس 27,570,400 (تومان) 210,385 (تومان) 0.76%
158-اودیوس اودیوس (AUDIO) همتاپی 20,384 (تومان) او ام پی فینکس 20,533 (تومان) 149 (تومان) 0.73%
52-تزوس تزوس (XTZ) او ام پی فینکس 86,645 (تومان) ایرانیکارت 87,276 (تومان) 631 (تومان) 0.72%
62-اکسی اینفینیتی اکسی اینفینیتی (AXS) او ام پی فینکس 640,683 (تومان) ایرانیکارت 645,360 (تومان) 4,677 (تومان) 0.72%
82-سینگولاریتی نت سینگولاریتی نت (AGIX) او ام پی فینکس 54,194 (تومان) ایرانیکارت 54,589 (تومان) 395 (تومان) 0.72%
52-تزوس تزوس (XTZ) او ام پی فینکس 86,645 (تومان) همتاپی 87,262 (تومان) 617 (تومان) 0.71%
68-میکر میکر (MKR) او ام پی فینکس 127,252,842 (تومان) رمزکس 128,163,792 (تومان) 910,950 (تومان) 0.71%
24-آوالانچ آوالانچ (AVAX) او ام پی فینکس 2,555,314 (تومان) همتاپی 2,572,460 (تومان) 17,146 (تومان) 0.67%
70-چیلیز چیلیز (CHZ) او ام پی فینکس 9,154 (تومان) ایرانیکارت 9,215 (تومان) 60.6 (تومان) 0.66%
70-چیلیز چیلیز (CHZ) او ام پی فینکس 9,154 (تومان) رمزینکس 9,215 (تومان) 60.5 (تومان) 0.66%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) رمزکس 4,021,807,667 (تومان) 25,327,667 (تومان) 0.63%
81-فرکس شِر فرکس شِر (FXS) ایرانیکارت 542,552 (تومان) او ام پی فینکس 545,990 (تومان) 3,438 (تومان) 0.63%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) رمزینکس 3,996,480,000 (تومان) فرهاد اکسچنج 4,021,458,888 (تومان) 24,978,888 (تومان) 0.62%
5-تتر تتر (USDT) رمزینکس 60,125 (تومان) نوبیتکس 60,498 (تومان) 373 (تومان) 0.62%
5-تتر تتر (USDT) رمزینکس 60,125 (تومان) ارزپایا 60,499 (تومان) 374 (تومان) 0.62%
79-پنکیک سواپ پنکیک سواپ (CAKE) ایرانیکارت 202,762 (تومان) او ام پی فینکس 203,942 (تومان) 1,181 (تومان) 0.58%
111-کوتی کوتی (COTI) رمزینکس 11,900 (تومان) همتاپی 11,969 (تومان) 69 (تومان) 0.58%
35-بیت کوین کش بیت کوین کش (BCH) ایرانیکارت 27,412,410 (تومان) او ام پی فینکس 27,570,400 (تومان) 157,990 (تومان) 0.57%
51-ایاس ایاس (EOS) او ام پی فینکس 66,747 (تومان) همتاپی 67,133 (تومان) 386 (تومان) 0.57%
4-بیت کوین بیت کوین (BTC) نوبیتکس 4,069,900,000 (تومان) آریومکس 4,092,755,141 (تومان) 22,855,141 (تومان) 0.56%
51-ایاس ایاس (EOS) او ام پی فینکس 66,747 (تومان) ایرانیکارت 67,116 (تومان) 369 (تومان) 0.55%
111-کوتی کوتی (COTI) رمزینکس 11,900 (تومان) ایرانیکارت 11,966 (تومان) 66.299999999999 (تومان) 0.55%
15-پولکادات پولکادات (DOT) رمزینکس 627,413 (تومان) نوبیتکس 630,790 (تومان) 3,377 (تومان) 0.54%
6-اتریوم اتریوم (ETH) رمزینکس 226,464,035 (تومان) نوبیتکس 227,642,933 (تومان) 1,178,898 (تومان) 0.52%
23-لایت کوین لایت کوین (LTC) رمزینکس 5,424,347 (تومان) همتاپی 5,452,553 (تومان) 28,207 (تومان) 0.52%
38-استلار استلار (XLM) او ام پی فینکس 8,840 (تومان) آریومکس 8,886 (تومان) 46 (تومان) 0.52%
50-فانتوم فانتوم (FTM) رمزینکس 40,740 (تومان) ایرانیکارت 40,950 (تومان) 210 (تومان) 0.51%
70-چیلیز چیلیز (CHZ) او ام پی فینکس 9,154 (تومان) همتاپی 9,200 (تومان) 46 (تومان) 0.5%

آربیتراژ به عنوان یک روش سودآور در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عین حال به برقراری تعادل در بازارها کمک می‌کند. زیرا با خرید و فروش همزمان دارایی‌ها، قیمت‌ها در بازارهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند و تفاوت‌های آن‌ها به تدریج کاهش می‌یابد.لازم به ذکر است که آربیتراژ یک فعالیت پیچیده و حساس است و نیاز به دانش و تجربه قبلی در حوزه مالی دارد. علاوه بر این، بازارهای مالی پویا و تغییرات سریعی دارند، بنابراین آربیتراژ به مداومت و تحلیل دقیق نیاز دارد تا به انجام موفقیت‌آمیز برسد. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتر درباره آربیتراژ و روش‌های مختلف آن خواهیم پرداخت و نکات مهمی را برای آربیتراژ گیری در نظر خواهیم گرفت.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی مالی است که شامل بهره برداری از تفاوت قیمت ها بین بازارها برای کسب سود می شود. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است ارزی را در بازاری که قیمت آن پایین است، بخرد و به سرعت آن را در بازار دیگری که قیمت آن بالاتر است، بفروشد. این یک روش سرمایه گذاری کم ریسک با بازده سرمایه مثبت در نظر گرفته می شود. این کار را می توان در بازارهای مختلف مانند بازارهای ارز و کالا انجام داد، اما فرصت ها در بازارهای نقدی به دلیل جهانی شدن و تجارت الکترونیکی به طور فزاینده ای محدود می شوند. شایان ذکر است. برای سرمایه گذارانی که به دنبال انجام معاملات با بازدهی کم ریسک هستند، معاملات آربیتراژ کریپتو یک گزینه عالی است.

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال:

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش دارایی‌های رمزنگاری شده در صرافی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بر تفاوت قیمت‌ها است.به عبارتی آربیتراژ انواع دارد، که انواع آن به شرح زیر است:

 1. آربیتراژ خالص نقطه ای
 2. آربیتراژ مثلثی
 3. آربیتراژ موقعیتی
 4. آربیتراژ غیرمتمرکز

انواع پلتفرم برای اربیتراژ گیری

پلتفرم‌های متعددی برای آربیتراژ گیری در کریپتو وجود دارد، که البته دو مورد از اونها پلتفرم هایی است که آربیتراژ گیری را برای صرافی های خارج از کشور انجام می دهند. اینها عبارتند از

 1. Cryptohopper 
 2. Bitsgap 
 3.  Gimmer
 4. PixelPlex

و یک پلتفرم دیگر که برای صرافی های ایرانی است، که شما کاربران عزیز می توانید تفاوت قیمت ارزها را در صرافی های مختلف ایرانی ببینید. و همچنین گپ قیمتی بین صرافی ها را بگیرید. این پلتفرم را در وب سایت ما (زوم ارز) می توانید مشاهده نمایید. 

زوم ارز پرو (آربیتراژ گیری در صرافی های داخلی)

آربیتراژ گیری از زوم ارز پرو

زوم ارز پرو یک پلتفرم آربیتراژ گیری در صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد جدولی از ارزهای دیجیتال مختلف و فرصت‌های آربیتراژ را در صرافی‌های ایرانی برای هر ارز دیجیتال مشاهده کنند. این پلتفرم به صورت زنده فرصت‌های آربیتراژ در صرافی‌های مختلف را نمایش می‌دهد.

با استفاده از پلتفرم زوم ارز پرو، شما می‌توانید جدولی کامل از فرصت‌های آربیتراژ گیری را در صرافی‌های ایرانی مشاهده کنید. و همچنین این جدول نشان می‌دهد که در صرافی‌های مختلف، تفاوت قیمت‌ها چقدر است و چه میزان سود می‌توانید از آربیتراژ به دست آورید.

مزایا آربیتراژ گیری از پلتفرم زوم ارز پرو

در ادامه، به برخی از مزایا آربیتراژ گیری در پلتفرم  زوم ارز می‌پردازیم:

 • سودآوری: یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو کسب سود است. با تحلیل اختلافات قیمتی در بازارهای مختلف و انجام معاملات در زمان مناسب، می‌توان سود قابل توجهی را کسب کرد. این امر به دلیل نوسانات قیمت در بازارها و وجود فرصت‌های آربیتراژی قابل استفاده است.
 • ریسک کمتر: بدون استفاده از این پلتفرم، برای انجام معاملات آربیتراژی نیاز به شناخت دقیق بازارها و زمان‌بندی مناسب دارید. اما با استفاده از پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو، این عملیات به صورت خودکار و بر اساس الگوریتم‌های پیشرفته انجام می‌شود. این باعث کاهش ریسک و احتمال خطا در انجام معاملات می‌شود.
 • سرعت بالا: پلتفرم آربیتراژ زوم ارز پرو بر اساس تکنولوژیهای که عمل می‌کند که اجازه می‌دهد فرصتهای آربیتراژ به صورت سریع و بدون واسطه انسانی صورت بگیرند. این سرعت بالا در انجام معاملات آربیتراژی بسیار مهم است زیرا این امر به کاربران اجازه می‌دهد در زمان مناسب از فرصت‌های آربیتراژی استفاده کنند و به سرعت سود کسب کنند.

آیا آربیتراژ ارز دیجیتال قانونی است؟

می‌توان گفت که آربیتراژ ارز دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان قانونی است. آربیتراژ به معنای بهره‌برداری از تفاوت قیمت ارزها در بازارهای مختلف است و در صورتی که قوانین مالی و ارزی کشورها اجازه دهد، معاملات آربیتراژ قابل انجام است. در ایران نیز هیچ قانونی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد و به طور کلی، آربیتراژ یعنی بهره‌بردن از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف یک رمز ارز، به صورت قانونی است. بنابراین، کاربران می‌توانند با استفاده از این اختلاف قیمت‌ها، سود کسب کنند و این فرآیند هیچ عمل غیرقانونی ندارد.

ریسک کم آربیتراژ

معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال، به علت عدم نیاز به پیش‌بینی قیمت‌های آینده و کوتاه‌بودن زمان معاملات، معمولاً به عنوان معاملات با ریسک کمتر در نظر گرفته می‌شوند. با شناسایی فرصت آربیتراژ و استفاده از اختلاف قیمت فعلی ارزها، معامله‌گران می‌توانند سود کسب کنند.

با این حال، لازم به ذکر است که هرگونه معامله‌ای همراه با ریسکی است، حتی معاملات آربیتراژ. امکان وقوع تغییرات ناگهانی در قیمت ارزها و اختلافات بازار می‌تواند منجر به ضرر نیز شود. بنابراین، همواره توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از شروع به معامله، با شرایط بازار و ریسک‌های مرتبط آشنا شوند و به صورت دقیق تحلیل کنند.

ربات آربیتراژ چیست؟

ربات آربیتراژ به نرم‌افزارها و الگوریتم‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از تحلیل و بررسی اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مختلف، فرصت‌های سودآور در معاملات را شناسایی می‌کنند. در صورت وجود اختلاف قیمت بین دو یا چند صرافی یا بازار مالی، ربات آربیتراژ می‌تواند به صورت خودکار معاملات را انجام داده و از این اختلاف قیمت بهره‌برداری کند.

در حوزه ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ می‌توانند اختلاف قیمت‌های ارزها در صرافی‌ها را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های سودآور، خرید یا فروش ارزها را به صورت خودکار انجام دهند. این ربات‌ها معمولاً با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و سرعت بالا، تغییرات قیمت‌ها را به طور لحظه‌ای نظارت می‌کنند و در صورت شناسایی فرصت آربیتراژ، معامله را انجام میدهد

با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، معامله گران می‌توانند بدون نیاز به پیگیری مداوم چارت قیمت‌ها، به صورت خودکار و لحظه‌ای از اختلاف قیمت‌ها مطلع شوند و سود روزانه را به دست آورند.

پلتفرم معتبر برای آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی چیست؟

پلتفرم زوم ارز پرو یکی از پلتفرم‌های آربیتراژ ارز دیجیتال است که امکان شناسایی فرصت‌های آربیتراژ را در صرافی‌های داخلی برای شما فراهم می‌کند.

سخن پایانی

آربیتراژ، در واقع بهره برداری از نواحی ناهمخوانی و عدم تعادل در بازارها است. با استفاده از تحلیل دقیق و طراحی استراتژی‌های مناسب، سرمایه‌گذاران توانایی دارند تا از این نوع فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و سود خود را افزایش دهند.

آربیتراژ نه تنها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سود خود را افزایش دهند، بلکه با ایجاد تعادل در بازارها، به پایداری و کارایی آن‌ها نیز کمک می‌کند. در نهایت، برای رسیدن به بازارهای مالی قوی و پایدار، آربیتراژ به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در دسترس سرمایه‌گذاران و صنعت‌های مالی است که همچنان نقش مهم خود را ایفا خواهد کرد.

 

 

 

h

 

نظرات کاربران