سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ 0.9% ]
فیوچرز فروش بسته
$57112
قیمت ورود 28988.13
حد سود 28730
حد ضرر 29150
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
GRT [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$0.1805
قیمت ورود 0.1510
حد سود 0.096
حد ضرر 0.1790
1 سال پیش سیگنال میان مدت
BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 28981.93
حد سود 30000
حد ضرر 27000
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ 3.24% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 28989.79
حد سود 29962
حد ضرر 28000
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ 3.24% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 28989.79
حد سود 29962
حد ضرر 28000
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.40257
حد سود 0.42
حد ضرر 0.38
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.40257
حد سود 0.42
حد ضرر 0.38
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
ZIL [ 4.16% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.01539
قیمت ورود 0.029709545955
حد سود 0.031
حد ضرر 0.026
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
FTM [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.4589
قیمت ورود 0.395
حد سود 0.4180
حد ضرر 0.3755
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.