سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 66868.3
حد سود 68679.3
حد ضرر 65679.1
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -9.98% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 142.98
حد سود 170
حد ضرر 130
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -16.72% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 154.23
حد سود 172.60
حد ضرر 132.14
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$135.43
قیمت ورود 181.71
حد سود 192.80
حد ضرر 170.40
4 ماه پیش سیگنال میان مدت
BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 64842.95
حد سود 64850
حد ضرر 40
4 ماه پیش سیگنال میان مدت
HBAR [ 3.92% ]
اسپات بسته
$0.0653
قیمت ورود 0.0686
حد سود 0.0714
حد ضرر 0.0614
6 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
MATIC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$0.4974
قیمت ورود 0.7468
حد سود 0.7470
حد ضرر 0.7465
6 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
DOGE [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$0.10599
قیمت ورود 0.07976
حد سود 0.07980
حد ضرر 0.07957
6 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -0.63% ]
اسپات بسته
$57112
قیمت ورود 41256.7
حد سود 41500
حد ضرر 41000
6 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.