سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

NEO [ -0.3% ]
فیوچرز خرید بسته
$9.81
قیمت ورود 19.86
حد سود 20.07
حد ضرر 19.80
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ICP [ -0.79% ]
فیوچرز خرید بسته
$7.153
قیمت ورود 14.473
حد سود 14.659
حد ضرر 14.360
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 0.91% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.176E-5
حد سود 0.0000219607
حد ضرر 0.0000216027
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ -0.46% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.4542
حد سود 0.4578
حد ضرر 0.4521
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
PEPE [ -0.98% ]
فیوچرز خرید بسته
$8.58E-6
قیمت ورود 5.23E-6
حد سود 0.0000052637
حد ضرر 0.0000051790
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 1.34% ]
فیوچرز فروش بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.154E-5
حد سود 0.0000214207
حد ضرر 0.0000218329
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -9.98% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 142.98
حد سود 170
حد ضرر 130
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -16.72% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 154.23
حد سود 172.60
حد ضرر 132.14
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 0.49% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.445E-5
حد سود 0.00002457
حد ضرر 0.00002418
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.