پروفایل کاربری (User Profile)

shahram
shahramلیست سیگنال های کاربر
نوع مارکت ارز قیمت ورود حد سود حد ضرر عملیات
FUTURES CRYPTO PEPE 5.23E-6 0.0000052637 0.0000051790
FUTURES CRYPTO NEAR 5.524 5.466 5.550
FUTURES CRYPTO COSMOS 12.158 12.067 12.232
FUTURES CRYPTO AXIE-INFINITY 12.962 13.414 12.729
FUTURES CRYPTO SINGULARITYNET 0.93705 1.01990 0.90361
FUTURES CRYPTO DECENTRALAND 0.5349 0.5450 0.5269
FUTURES CRYPTO SUI 1.9107 1.9332 1.9042
FUTURES CRYPTO COSMOS 10.05 10.005 10.088
FUTURES CRYPTO CARDANO 0.4814 0.4486 0.5067

لیست فالورها

امتیازات کاربر
امتیاز دلیل تاریخ
-10 سیگنال نادرست بود 1403/01/29
+10 سیگنال درست بود 1403/01/29
-10 سیگنال نادرست بود 1403/01/29
+10 سیگنال درست بود 1402/12/27
+10 سیگنال درست بود 1402/12/20
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/16
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/07
-10 سیگنال نادرست بود 1402/11/25
+10 سیگنال درست بود 1402/11/21
-10 سیگنال نادرست بود 1402/11/21
لیست تحلیل های کاربر
عنوان لینک تاریخ عملیات
DOGE 1403/02/04 12:28:07
تحلیل PEPE 1403/02/03 01:29:10
GRT 1403/02/02 02:05:30
AAVE 1403/02/01 02:12:52
SOL 1403/01/30 01:23:45
TON 1403/01/29 01:55:13
ارز CORE 1403/01/27 12:54:02
TIA 1403/01/26 12:46:18
تحلیل SAND 1403/01/25 01:57:20
GALA 1403/01/20 03:09:17