پروفایل کاربری (User Profile)

fateme
fatemeلیست سیگنال های کاربر
نوع مارکت ارز قیمت ورود حد سود حد ضرر عملیات
FUTURES CRYPTO INTERNET-COMPUTER 14.473 14.659 14.360
FUTURES CRYPTO NEAR 6.736 6.685 6.821
FUTURES CRYPTO NEAR 5.53 5.314 5.914
FUTURES CRYPTO SEI-NETWORK 0.9083 0.9611 0.8657
FUTURES CRYPTO SEI-NETWORK 0.9092 0.9611 0.8657
FUTURES CRYPTO CARDANO 0.6343 0.6771 0.6124
FUTURES CRYPTO BLOCKSTACK 2.656 2.6306 2.6780
FUTURES CRYPTO BITCOIN 48860.44 50000 47705.51
FUTURES CRYPTO SOLANA 97.96 97.32 98.04
FUTURES CRYPTO SUI 1.3902 1.29187 1.46616

لیست فالورها

امتیازات کاربر
امتیاز دلیل تاریخ
-10 سیگنال نادرست بود 1403/02/01
+10 سیگنال درست بود 1403/01/15
-10 سیگنال نادرست بود 1403/01/15
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/18
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/09
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/09
-10 سیگنال نادرست بود 1402/12/01
+10 سیگنال درست بود 1402/11/26
-10 سیگنال نادرست بود 1402/11/26
+10 سیگنال درست بود 1402/11/23
لیست تحلیل های کاربر
عنوان لینک تاریخ عملیات
BONK 1403/02/02 02:03:28
AR 1403/02/01 02:10:34
ارز WIF 1403/01/31 11:30:37
EOS 1403/01/30 01:21:38
تحلیل CHZ 1403/01/29 01:53:14
تحلیلQNT 1403/01/28 01:15:34
PENDLE 1403/01/27 12:53:11
MANA 1403/01/25 01:59:20
UNI 1403/01/24 02:31:44
ارز ENA 1403/01/21 02:55:30