سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

DOGE [ 0.55% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.10599
قیمت ورود 0.1576
حد سود 0.15847
حد ضرر 0.15736
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
EGLD [ 0.86% ]
فیوچرز خرید بسته
$35.45
قیمت ورود 40.23
حد سود 40.58
حد ضرر 39.73
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEO [ 1.26% ]
فیوچرز خرید بسته
$9.81
قیمت ورود 22.64
حد سود 22.93
حد ضرر 22.02
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GALA [ 4.2% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.02104
قیمت ورود 0.06621
حد سود 0.06354
حد ضرر 0.06969
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ 6.15% ]
فیوچرز خرید بسته
$135.43
قیمت ورود 187.01
حد سود 199.27
حد ضرر 171.64
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ARB [ 0.98% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.689
قیمت ورود 1.6539
حد سود 1.6390
حد ضرر 1.6703
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BNB [ 0.23% ]
فیوچرز خرید بسته
$521.3
خرید اشتراک از(Saeed)
قیمت ورود
حد سود
حد ضرر
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
CFX [ 0.62% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.142
قیمت ورود 0.4522
حد سود 0.4550
حد ضرر 0.4421
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
UNI [ 1.37% ]
فیوچرز فروش بسته
$7.807
قیمت ورود 12.132
حد سود 11.968
حد ضرر 12.276
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.