سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 66868.3
حد سود 68679.3
حد ضرر 65679.1
2 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$4.812
قیمت ورود 5.524
حد سود 5.466
حد ضرر 5.550
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
PEPE [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$8.58E-6
قیمت ورود 0.00000503
حد سود 0.00000499
حد ضرر 0.00000511
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.439E-5
حد سود 0.00002458
حد ضرر 0.00002418
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GRT [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.1805
قیمت ورود 0.341
حد سود 0.373699
حد ضرر 0.317356
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$4.812
قیمت ورود 6.736
حد سود 6.685
حد ضرر 6.821
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
KAVA [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$0.3832
قیمت ورود 0.9266
حد سود 0.9053
حد ضرر 0.9669
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
LTC [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$69.22
قیمت ورود 106.27
حد سود 108.22
حد ضرر 104.18
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
AVAX [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$25.14
قیمت ورود 57.92
حد سود 61.15
حد ضرر 52.12
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.