سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

SHIB [ 1.34% ]
فیوچرز فروش بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.154E-5
حد سود 0.0000214207
حد ضرر 0.0000218329
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
PEPE [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$8.58E-6
قیمت ورود 0.00000503
حد سود 0.00000499
حد ضرر 0.00000511
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -9.98% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 142.98
حد سود 170
حد ضرر 130
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEO [ 1.26% ]
فیوچرز خرید بسته
$9.81
قیمت ورود 22.64
حد سود 22.93
حد ضرر 22.02
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ -16.72% ]
اسپات بسته
$135.43
قیمت ورود 154.23
حد سود 172.60
حد ضرر 132.14
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 0.49% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.445E-5
حد سود 0.00002457
حد ضرر 0.00002418
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 2.439E-5
حد سود 0.00002458
حد ضرر 0.00002418
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GRT [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.1805
قیمت ورود 0.341
حد سود 0.373699
حد ضرر 0.317356
3 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$4.812
قیمت ورود 6.736
حد سود 6.685
حد ضرر 6.821
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.