سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

SEI [ -5.02% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3207
قیمت ورود 0.9092
حد سود 0.9611
حد ضرر 0.8657
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
STX [ -5.71% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.555
قیمت ورود 3.1940
حد سود 3.4597
حد ضرر 3.0215
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
APE [ 2.31% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.721
قیمت ورود 1.99
حد سود 1.938
حد ضرر 2.037
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
VET [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$0.02611
قیمت ورود 0.04672
حد سود 0.04736
حد ضرر 0.04651
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
MANA [ -1.52% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3151
قیمت ورود 0.5349
حد سود 0.5450
حد ضرر 0.5269
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SNX [ 1.89% ]
فیوچرز فروش بسته
$1.637
قیمت ورود 4.059
حد سود 3.938
حد ضرر 4.137
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
DOGE [ 1.04% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.10599
قیمت ورود 0.08476
حد سود 0.08389
حد ضرر 0.08561
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
AAVE [ -0.82% ]
فیوچرز خرید بسته
$94.18
قیمت ورود 93.41
حد سود 94.50
حد ضرر 92.65
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ -1.1% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.6066
حد سود 0.6134
حد ضرر 0.6000
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.