سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

KAVA [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$0.3832
قیمت ورود 0.9266
حد سود 0.9053
حد ضرر 0.9669
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
LTC [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$69.22
قیمت ورود 106.27
حد سود 108.22
حد ضرر 104.18
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GALA [ 4.2% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.02104
قیمت ورود 0.06621
حد سود 0.06354
حد ضرر 0.06969
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
AVAX [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$25.14
قیمت ورود 57.92
حد سود 61.15
حد ضرر 52.12
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ 6.15% ]
فیوچرز خرید بسته
$135.43
قیمت ورود 187.01
حد سود 199.27
حد ضرر 171.64
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$135.43
قیمت ورود 181.71
حد سود 192.80
حد ضرر 170.40
4 ماه پیش سیگنال میان مدت
ARB [ 0.98% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.689
قیمت ورود 1.6539
حد سود 1.6390
حد ضرر 1.6703
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BNB [ 0.23% ]
فیوچرز خرید بسته
$521.3
خرید اشتراک از(Saeed)
قیمت ورود
حد سود
حد ضرر
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 64842.95
حد سود 64850
حد ضرر 40
4 ماه پیش سیگنال میان مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.