رمزینکس (Ramzinex) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : 0.32% الی 0.1%
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : ریال-تتر
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
ramzbox/rial (ramzbox/rial) RAMZBOX/RIAL 2,357 2,373 1402/09/08 | 03:03:08
bitcoin/rial (bitcoin/rial) BITCOIN/RIAL 1,918,473,373 1,924,737,748 1402/09/08 | 03:03:08
tether/rial (tether/rial) TETHER/RIAL 50,658 50,710 1402/09/08 | 03:03:08
100shiba/rial (100shiba/rial) 100SHIBA/RIAL 42 42.2 1402/09/08 | 03:03:08
doge/rial (doge/rial) DOGE/RIAL 4,076 4,090 1402/09/08 | 03:03:08
solana/rial (solana/rial) SOLANA/RIAL 2,924,371 2,942,737 1402/09/08 | 03:03:08
cardano/rial (cardano/rial) CARDANO/RIAL 19,502 19,606 1402/09/08 | 03:03:08
wink/rial (wink/rial) WINK/RIAL 3.5 3.6 1402/09/08 | 03:03:08
revain/rial (revain/rial) REVAIN/RIAL 5.5 5.6 1402/09/08 | 03:03:08
filecoin/rial (filecoin/rial) FILECOIN/RIAL 229,129 231,183 1402/09/08 | 03:03:08
telcoin/rial (telcoin/rial) TELCOIN/RIAL 125 125 1402/09/08 | 03:03:08
compound/rial (compound/rial) COMPOUND/RIAL 2,580,245 2,611,067 1402/09/08 | 03:03:08
1000bittorrent/rial (1000bittorrent/rial) 1000BITTORRENT/RIAL 23 23.7 1402/09/08 | 03:03:08
vechain/rial (vechain/rial) VECHAIN/RIAL 1,093 1,105 1402/09/08 | 03:03:08
theta/rial (theta/rial) THETA/RIAL 48,333 52,987 1402/09/08 | 03:03:08
atom/rial (atom/rial) ATOM/RIAL 465,674 470,125 1402/09/08 | 03:03:08
chiliz/rial (chiliz/rial) CHILIZ/RIAL 3,687 3,713 1402/09/08 | 03:03:08
aave/rial (aave/rial) AAVE/RIAL 4,915,392 4,954,186 1402/09/08 | 03:03:08
uniswap/rial (uniswap/rial) UNISWAP/RIAL 310,022 312,957 1402/09/08 | 03:03:08
ethereum/rial (ethereum/rial) ETHEREUM/RIAL 104,005,890 104,390,789 1402/09/08 | 03:03:08
holo/rial (holo/rial) HOLO/RIAL 76.6 79.5 1402/09/08 | 03:03:08
polkadot/rial (polkadot/rial) POLKADOT/RIAL 267,022 268,714 1402/09/08 | 03:03:08
ripple/rial (ripple/rial) RIPPLE/RIAL 30,984 31,106 1402/09/08 | 03:03:08
bitcash/rial (bitcash/rial) BITCASH/RIAL 11,285,828 11,385,058 1402/09/08 | 03:03:08
tron/rial (tron/rial) TRON/RIAL 5,222 5,245 1402/09/08 | 03:03:08
litecoin/rial (litecoin/rial) LITECOIN/RIAL 3,519,943 3,545,187 1402/09/08 | 03:03:08
bnb/rial (bnb/rial) BNB/RIAL 11,604,679 11,683,998 1402/09/08 | 03:03:08
stellar/rial (stellar/rial) STELLAR/RIAL 5,968 5,992 1402/09/08 | 03:03:08
etherclassic/rial (etherclassic/rial) ETHERCLASSIC/RIAL 949,801 957,321 1402/09/08 | 03:03:08
link/rial (link/rial) LINK/RIAL 734,221 739,250 1402/09/08 | 03:03:08
million_baby_doge/rial (million_baby_doge/rial) MILLION_BABY_DOGE/RIAL 61.9 62.2 1402/09/08 | 03:03:08
multiversx/rial (multiversx/rial) MULTIVERSX/RIAL 2,210,775 2,242,726 1402/09/08 | 03:03:08
loopring/rial (loopring/rial) LOOPRING/RIAL 10,908 11,039 1402/09/08 | 03:03:08
mobox/rial (mobox/rial) MOBOX/RIAL 13,990 14,990 1402/09/08 | 03:03:08
100starlink/rial (100starlink/rial) 100STARLINK/RIAL 16.2 16.3 1402/09/08 | 03:03:08
1000dogelon-mars/rial (1000dogelon-mars/rial) 1000DOGELON-MARS/RIAL 8.3 8.4 1402/09/08 | 03:03:08
safemoon/rial (safemoon/rial) SAFEMOON/RIAL 2.4 2.5 1402/09/08 | 03:03:08
ariva/rial (ariva/rial) ARIVA/RIAL 1.8 1.9 1402/09/08 | 03:03:08
verasity/rial (verasity/rial) VERASITY/RIAL 378 399 1402/09/08 | 03:03:08
1000apenft/rial (1000apenft/rial) 1000APENFT/RIAL 15.5 16.7 1402/09/08 | 03:03:08
newscrypto/rial (newscrypto/rial) NEWSCRYPTO/RIAL 2,972 3,007 1402/09/08 | 03:03:08
near-protocol/rial (near-protocol/rial) NEAR-PROTOCOL/RIAL 91,798 92,517 1402/09/08 | 03:03:08
coti/rial (coti/rial) COTI/RIAL 2,753 2,786 1402/09/08 | 03:03:08
celer-network/rial (celer-network/rial) CELER-NETWORK/RIAL 753 762 1402/09/08 | 03:03:08
zilliqa/rial (zilliqa/rial) ZILLIQA/RIAL 1,047 1,066 1402/09/08 | 03:03:08
dent/rial (dent/rial) DENT/RIAL 42 43.8 1402/09/08 | 03:03:08
toncoin/rial (toncoin/rial) TONCOIN/RIAL 123,488 124,980 1402/09/08 | 03:03:08
100floki-inu/rial (100floki-inu/rial) 100FLOKI-INU/RIAL 161 163 1402/09/08 | 03:03:08
feg/rial (feg/rial) FEG/RIAL 10.9 11 1402/09/08 | 03:03:08
amp/rial (amp/rial) AMP/RIAL 125 126 1402/09/08 | 03:03:08
kava/rial (kava/rial) KAVA/RIAL 38,570 42,500 1402/09/08 | 03:03:08
fc-porto/rial (fc-porto/rial) FC-PORTO/RIAL 88,000 93,964 1402/09/08 | 03:03:08
lazio/rial (lazio/rial) LAZIO/RIAL 91,000 93,862 1402/09/08 | 03:03:08
juventus/rial (juventus/rial) JUVENTUS/RIAL 124,197 124,543 1402/09/08 | 03:03:08
thorchain/rial (thorchain/rial) THORCHAIN/RIAL 268,079 276,000 1402/09/08 | 03:03:08
ftx/rial (ftx/rial) FTX/RIAL 210,789 215,000 1402/09/08 | 03:03:08
graph/rial (graph/rial) GRAPH/RIAL 7,478 7,523 1402/09/08 | 03:03:08
tezos/rial (tezos/rial) TEZOS/RIAL 38,886 41,400 1402/09/08 | 03:03:08
iota/rial (iota/rial) IOTA/RIAL 8,113 8,804 1402/09/08 | 03:03:08
curve-dao/rial (curve-dao/rial) CURVE-DAO/RIAL 28,317 28,658 1402/09/08 | 03:03:08
kucoin/rial (kucoin/rial) KUCOIN/RIAL 389,683 401,078 1402/09/08 | 03:03:08
okb/rial (okb/rial) OKB/RIAL 2,730,001 3,200,000 1402/09/08 | 03:03:08
oasis-network/rial (oasis-network/rial) OASIS-NETWORK/RIAL 4,297 4,347 1402/09/08 | 03:03:08
huobi/rial (huobi/rial) HUOBI/RIAL 145,165 169,990 1402/09/08 | 03:03:08
omg-network/rial (omg-network/rial) OMG-NETWORK/RIAL 32,431 36,299 1402/09/08 | 03:03:08
zcash/rial (zcash/rial) ZCASH/RIAL 1,470,007 1,478,378 1402/09/08 | 03:03:08
ontology/rial (ontology/rial) ONTOLOGY/RIAL 10,251 11,255 1402/09/08 | 03:03:08
coin98/rial (coin98/rial) COIN98/RIAL 9,527 9,624 1402/09/08 | 03:03:08
radio-caca/rial (radio-caca/rial) RADIO-CACA/RIAL 8.8 9 1402/09/08 | 03:03:08
1m-kishu-inu/rial (1m-kishu-inu/rial) 1M-KISHU-INU/RIAL 12 12.3 1402/09/08 | 03:03:08
pax-gold/rial (pax-gold/rial) PAX-GOLD/RIAL 101,731,498 103,800,000 1402/09/08 | 03:03:08
paris-saint-germain/rial (paris-saint-germain/rial) PARIS-SAINT-GERMAIN/RIAL 166,000 177,000 1402/09/08 | 03:03:08
apecoin/rial (apecoin/rial) APECOIN/RIAL 79,836 80,775 1402/09/08 | 03:03:08
stepn/rial (stepn/rial) STEPN/RIAL 14,632 14,783 1402/09/08 | 03:03:08
hegic/rial (hegic/rial) HEGIC/RIAL 1,070 1,072 1402/09/08 | 03:03:08
loka/rial (loka/rial) LOKA/RIAL 13,413 13,574 1402/09/08 | 03:03:08
ooki/rial (ooki/rial) OOKI/RIAL 107 115 1402/09/08 | 03:03:08
biswap/rial (biswap/rial) BISWAP/RIAL 4,345 4,950 1402/09/08 | 03:03:08
100ecash/rial (100ecash/rial) 100ECASH/RIAL 130 148 1402/09/08 | 03:03:08
terra/rial (terra/rial) TERRA/RIAL 38,100 38,382 1402/09/08 | 03:03:08
100luna-classic/rial (100luna-classic/rial) 100LUNA-CLASSIC/RIAL 552 557 1402/09/08 | 03:03:08
usd-coin/rial (usd-coin/rial) USD-COIN/RIAL 48,550 50,868 1402/09/08 | 03:03:08
flow/rial (flow/rial) FLOW/RIAL 33,580 35,000 1402/09/08 | 03:03:08
alchemy pay/rial (alchemy pay/rial) ALCHEMY PAY/RIAL 1,024 1,052 1402/09/08 | 03:03:08
leverfi/rial (leverfi/rial) LEVERFI/RIAL 65.6 67.6 1402/09/08 | 03:03:08
quant/rial (quant/rial) QUANT/RIAL 4,601,715 5,046,687 1402/09/08 | 03:03:08
bluzelle/rial (bluzelle/rial) BLUZELLE/RIAL 12,804 13,300 1402/09/08 | 03:03:08
flux/rial (flux/rial) FLUX/RIAL 27,335 29,200 1402/09/08 | 03:03:08
alien worlds/rial (alien worlds/rial) ALIEN WORLDS/RIAL 773 782 1402/09/08 | 03:03:08
just/rial (just/rial) JUST/RIAL 1,584 1,593 1402/09/08 | 03:03:08
theta fuel/rial (theta fuel/rial) THETA FUEL/RIAL 2,168 2,194 1402/09/08 | 03:03:08
project galaxy/rial (project galaxy/rial) PROJECT GALAXY/RIAL 68,000 89,092 1402/09/08 | 03:03:08
api3/rial (api3/rial) API3/RIAL 74,825 75,287 1402/09/08 | 03:03:08
ankr/rial (ankr/rial) ANKR/RIAL 1,223 1,238 1402/09/08 | 03:03:08
ethereum name service/rial (ethereum name service/rial) ETHEREUM NAME SERVICE/RIAL 432,528 437,719 1402/09/08 | 03:03:08
serum/rial (serum/rial) SERUM/RIAL 2,540 2,611 1402/09/08 | 03:03:08
sushiswap/rial (sushiswap/rial) SUSHISWAP/RIAL 62,502 68,000 1402/09/08 | 03:03:08
dexe/rial (dexe/rial) DEXE/RIAL 172,300 189,626 1402/09/08 | 03:03:08
waves/rial (waves/rial) WAVES/RIAL 106,192 117,000 1402/09/08 | 03:03:08
polygon/rial (polygon/rial) POLYGON/RIAL 37,828 38,084 1402/09/08 | 03:03:08
dusk network/rial (dusk network/rial) DUSK NETWORK/RIAL 8,389 9,900 1402/09/08 | 03:03:08
nexo/rial (nexo/rial) NEXO/RIAL 30,246 40,000 1402/09/08 | 03:03:08
stargate finance/rial (stargate finance/rial) STARGATE FINANCE/RIAL 28,071 31,000 1402/09/08 | 03:03:08
badger dao/rial (badger dao/rial) BADGER DAO/RIAL 165,000 174,500 1402/09/08 | 03:03:08
bancor/rial (bancor/rial) BANCOR/RIAL 35,000 37,000 1402/09/08 | 03:03:08
eos/rial (eos/rial) EOS/RIAL 34,400 34,580 1402/09/08 | 03:03:08
titan swap/rial (titan swap/rial) TITAN SWAP/RIAL 709 719 1402/09/08 | 03:03:08
selfkey/rial (selfkey/rial) SELFKEY/RIAL 288 297 1402/09/08 | 03:03:08
jasmycoin/rial (jasmycoin/rial) JASMYCOIN/RIAL 253 254 1402/09/08 | 03:03:08
woo network/rial (woo network/rial) WOO NETWORK/RIAL 11,134 11,268 1402/09/08 | 03:03:08
solar/rial (solar/rial) SOLAR/RIAL 17,119 17,269 1402/09/08 | 03:03:08
lido dao/rial (lido dao/rial) LIDO DAO/RIAL 117,548 118,745 1402/09/08 | 03:03:08
chromia/rial (chromia/rial) CHROMIA/RIAL 6,389 6,600 1402/09/08 | 03:03:08
anchor protocol/rial (anchor protocol/rial) ANCHOR PROTOCOL/RIAL 152 158 1402/09/08 | 03:03:08
voyager token/rial (voyager token/rial) VOYAGER TOKEN/RIAL 7,501 7,997 1402/09/08 | 03:03:08
1inch/rial (1inch/rial) 1INCH/RIAL 17,264 18,881 1402/09/08 | 03:03:08
fetch.ai/rial (fetch.ai/rial) FETCH.AI/RIAL 27,173 27,472 1402/09/08 | 03:03:08
singularitynet/rial (singularitynet/rial) SINGULARITYNET/RIAL 15,533 16,970 1402/09/08 | 03:03:08
bitdao/rial (bitdao/rial) BITDAO/RIAL 17,104 18,412 1402/09/08 | 03:03:08
frax share/rial (frax share/rial) FRAX SHARE/RIAL 352,681 356,920 1402/09/08 | 03:03:08
immutablex/rial (immutablex/rial) IMMUTABLEX/RIAL 67,870 68,682 1402/09/08 | 03:03:08
dogechain/rial (dogechain/rial) DOGECHAIN/RIAL 33.6 34.6 1402/09/08 | 03:03:08
reef/rial (reef/rial) REEF/RIAL 89.6 89.8 1402/09/08 | 03:03:08
storj/rial (storj/rial) STORJ/RIAL 38,459 46,000 1402/09/08 | 03:03:08
threshold/rial (threshold/rial) THRESHOLD/RIAL 1,030 1,150 1402/09/08 | 03:03:08
bone shibaswap/rial (bone shibaswap/rial) BONE SHIBASWAP/RIAL 31,000 31,469 1402/09/08 | 03:03:08
blur/rial (blur/rial) BLUR/RIAL 26,432 27,450 1402/09/08 | 03:03:08
gifto/rial (gifto/rial) GIFTO/RIAL 862 872 1402/09/08 | 03:03:08
biconomy/rial (biconomy/rial) BICONOMY/RIAL 13,377 14,985 1402/09/08 | 03:03:08
render token/rial (render token/rial) RENDER TOKEN/RIAL 166,990 175,325 1402/09/08 | 03:03:08
1000bitgert/rial (1000bitgert/rial) 1000BITGERT/RIAL 8.1 8.4 1402/09/08 | 03:03:08
internet_computer/rial (internet_computer/rial) INTERNET_COMPUTER/RIAL 230,705 233,104 1402/09/08 | 03:03:08
hifi finance/rial (hifi finance/rial) HIFI FINANCE/RIAL 35,634 37,974 1402/09/08 | 03:03:08
mask network/rial (mask network/rial) MASK NETWORK/RIAL 172,599 195,000 1402/09/08 | 03:03:08
1000volt inu/rial (1000volt inu/rial) 1000VOLT INU/RIAL 13.4 13.9 1402/09/08 | 03:03:08
arbitrum/rial (arbitrum/rial) ARBITRUM/RIAL 51,415 51,756 1402/09/08 | 03:03:08
burger/rial (burger/rial) BURGER/RIAL 22,200 22,305 1402/09/08 | 03:03:08
100pepe/rial (100pepe/rial) 100PEPE/RIAL 5.5 5.6 1402/09/08 | 03:03:08
1m-arbdoge ai/rial (1m-arbdoge ai/rial) 1M-ARBDOGE AI/RIAL 7.1 7.2 1402/09/08 | 03:03:08
1m-milady meme coin/rial (1m-milady meme coin/rial) 1M-MILADY MEME COIN/RIAL 1,593 1,656 1402/09/08 | 03:03:08
injective/rial (injective/rial) INJECTIVE/RIAL 855,960 960,000 1402/09/08 | 03:03:08
gmx/rial (gmx/rial) GMX/RIAL 2,231,254 2,813,433 1402/09/08 | 03:03:08
magic/rial (magic/rial) MAGIC/RIAL 40,210 48,900 1402/09/08 | 03:03:08
pancakeswap/rial (pancakeswap/rial) PANCAKESWAP/RIAL 113,563 114,276 1402/09/08 | 03:03:08
100bob/rial (100bob/rial) 100BOB/RIAL 26.4 27.2 1402/09/08 | 03:03:08
arpa/rial (arpa/rial) ARPA/RIAL 2,311 2,492 1402/09/08 | 03:03:08
synthetix/rial (synthetix/rial) SYNTHETIX/RIAL 176,533 176,533 1402/09/08 | 03:03:08
100refundcoin/rial (100refundcoin/rial) 100REFUNDCOIN/RIAL 19.5 19.9 1402/09/08 | 03:03:08
worldcoin/rial (worldcoin/rial) WORLDCOIN/RIAL 127,264 127,970 1402/09/08 | 03:03:08
kusama/rial (kusama/rial) KUSAMA/RIAL 1,234,361 1,500,000 1402/09/08 | 03:03:08
cyber connect/rial (cyber connect/rial) CYBER CONNECT/RIAL 300,000 350,000 1402/09/08 | 03:03:08
pendle/rial (pendle/rial) PENDLE/RIAL 55,000 60,000 1402/09/08 | 03:03:08
maverick protocol/rial (maverick protocol/rial) MAVERICK PROTOCOL/RIAL 14,002 15,000 1402/09/08 | 03:03:08
sperax/rial (sperax/rial) SPERAX/RIAL 261 264 1402/09/08 | 03:03:08
arkham/rial (arkham/rial) ARKHAM/RIAL 23,322 25,400 1402/09/08 | 03:03:08
big time/rial (big time/rial) BIG TIME/RIAL 9,959 10,008 1402/09/08 | 03:03:08
akropolis/rial (akropolis/rial) AKROPOLIS/RIAL 286 297 1402/09/08 | 03:03:08
status/rial (status/rial) STATUS/RIAL 2,000 2,200 1402/09/08 | 03:03:08
memecoin/rial (memecoin/rial) MEMECOIN/RIAL 1,409 1,414 1402/09/08 | 03:03:08
origin protocol/rial (origin protocol/rial) ORIGIN PROTOCOL/RIAL 6,009 6,386 1402/09/08 | 03:03:08
bitcoin-sv/rial (bitcoin-sv/rial) BITCOIN-SV/RIAL 1,879,635 2,749,000 1402/09/08 | 03:03:08
metal dao/rial (metal dao/rial) METAL DAO/RIAL 81,968 93,499 1402/09/08 | 03:03:08
suku/rial (suku/rial) SUKU/RIAL 2,360 2,558 1402/09/08 | 03:03:08
liquity/rial (liquity/rial) LIQUITY/RIAL 70,010 74,724 1402/09/08 | 03:03:08
terraclassic usd/rial (terraclassic usd/rial) TERRACLASSIC USD/RIAL 2,110 2,178 1402/09/08 | 03:03:08
maker/rial (maker/rial) MAKER/RIAL 74,957,668 75,857,299 1402/09/08 | 03:03:08
mana/rial (mana/rial) MANA/RIAL 22,316 22,559 1402/09/08 | 03:03:08
harmony/rial (harmony/rial) HARMONY/RIAL 676 682 1402/09/08 | 03:03:08
fantom/rial (fantom/rial) FANTOM/RIAL 16,078 16,177 1402/09/08 | 03:03:08
dai/rial (dai/rial) DAI/RIAL 51,498 51,498 1402/09/08 | 03:03:08
hex/rial (hex/rial) HEX/RIAL 300 306 1402/09/08 | 03:03:08
axie/rial (axie/rial) AXIE/RIAL 310,010 340,000 1402/09/08 | 03:03:08
bloktopia/rial (bloktopia/rial) BLOKTOPIA/RIAL 107 109 1402/09/08 | 03:03:08
slp/rial (slp/rial) SLP/RIAL 123 124 1402/09/08 | 03:03:08
enjin/rial (enjin/rial) ENJIN/RIAL 14,854 15,000 1402/09/08 | 03:03:08
sandbox/rial (sandbox/rial) SANDBOX/RIAL 20,874 22,000 1402/09/08 | 03:03:08
gala/rial (gala/rial) GALA/RIAL 1,293 1,335 1402/09/08 | 03:03:08
alice/rial (alice/rial) ALICE/RIAL 55,000 58,608 1402/09/08 | 03:03:08
dydx/rial (dydx/rial) DYDX/RIAL 161,871 163,687 1402/09/08 | 03:03:08
audius/rial (audius/rial) AUDIUS/RIAL 9,531 10,000 1402/09/08 | 03:03:08
basic_attention/rial (basic_attention/rial) BASIC_ATTENTION/RIAL 10,661 11,942 1402/09/08 | 03:03:08
cronos/rial (cronos/rial) CRONOS/RIAL 4,705 5,300 1402/09/08 | 03:03:08
avalanche/rial (avalanche/rial) AVALANCHE/RIAL 1,046,033 1,053,455 1402/09/08 | 03:03:08
pundix/rial (pundix/rial) PUNDIX/RIAL 25,670 25,670 1402/09/08 | 03:03:08
trust/rial (trust/rial) TRUST/RIAL 57,157 57,608 1402/09/08 | 03:03:08

درباره ی رمزینکس


صرافی رمزینکس Ramzinex از جمله پلتفرم های آنلاین برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. در این پلتفرم رمز ارزهای محبوب همچون بیت کوین، لایت کوین و اتریوم پشتیبانی می شود.

در بازار معاملاتی رمزینکس نیازی به واسطه نمی باشد. این بازار به صورت 24 ساعته در اختیار کاربران است. همچنین می توانید به پلتفرم رمزینکس هم از طریق سایت و هم اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید.

مشخصات رمزینکس


تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب‌اللهی - ایستگاه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

021-91076606